Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KONCEPT "DOBRO USTANOVLJENE SUDSKE PRAKSE" U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I DILEME KOJE SE JAVLJAJU U VEZI SA TIM
• PREDLOG ZAPOSLENOG ZA REŠAVANJE SPORA ARBITRAŽOM
• USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE
• ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA SA LICEM SA KOJIM VEĆ POSTOJI ZAKLJUČEN UGOVOR O DELU

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti