Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PREGLED IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU SADRŽANIH U NACRTU TOG ZAKONA
• Pitanje i odgovor - NIJE DOPUŠTENO DA OBVEZNIK U RAČUNAR KOJI POVEZUJE SA FISKALNOM KASOM INSTALIRA SOFTVERSKU APLIKACIJU ZA KOJU NADLEŽNI ORGAN NIJE IZDAO SERTIFIKAT, ODNOSNO ZA KOJU INFORMACIJA O APLIKACIJI SA NAZIVOM NJENOG PROIZVOĐAČA NIJE OBJAVLJENA U "SL. GLASNIKU RS".
• Pitanje i odgovor - PREDUZETNICA NEMA PRAVO NA BOLOVANJE KOJE SE ZBOG ODRŽAVANJA TRUDNOĆE ISPLAĆUJE NA TERET ZAVODA, AKO NA DAN OTVARANJA BOLOVANJA NEMA ZAPOSLENE, A NIJE PRIVREMENO ODJAVILA PREDUZETNIČKU RADNJU

Izvor: Paragraf Lex