Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD 2013. - 2018. GODINA


Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, u saradnji sa Udruženjem za trgovinu Privredne komore Srbije, održaće sutra javnu raspravu o Nacrtu strategije zaštite potrošača za period 2013. - 2018. godina.

Nacrt strategije zaštite potrošača za taj period, usvojio je Nacionalni savet za zaštitu potrošača na sednici, održanoj 20. februara.

Taj petogodišnji strateški dokument pruža osnovu za sprovođenje inicijativa usmerenih na potrošače i povećava legitimitet mera koje će se sprovoditi, sa cilljem da se zaštite potrošači na tržištu Srbije.

Predstavnici Ministarstva će Nacrt strategije predstaviti privrednicima, nakon čega će uslediti diskusija.

Izvor: Tanjug