Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: DUŽNOST POSTUPANJA S POTREBNIM STEPENOM PAŽNJE U PRAVNOM PROMETU PRI IZVRŠAVANJU OBAVEZA I OSTVARIVANJU PRAVA - Zakon o obligacionim odnosima: član 18
 • Privredni apelacioni sud: ISPUNJENJE OBAVEZE U ROKU KAO BITAN SASTOJAK UGOVORA S PRAVNIM LICEM SPECIJALIZOVANIM ZA ISPORUKU POŠILJKI BRZOM POŠTOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 125 st. 1 i 4
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 71 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 8, 57 i 76
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 72 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 202, 204 i 207
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 73 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 4 stav 3 i član 76 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 74 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 76 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 75 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 259 i 260
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTATAK ZAKONOM PROPISANE PISANE FORME UGOVORA KOJI JE U CELOSTI REALIZOVAN NA OSNOVU USMENOG SPORAZUMA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 17, 262 i 886
 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST REGRESNOG ZAHTEVA ISTAKNUTOG PREMA RANIJEM DUŽNIKU NAKON REALIZACIJE UGOVORA O PREUZIMANJU DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 446
 • Privredni apelacioni sud: NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA PO PRISTUPU KOJIMA SE ISKLJUČUJE ODGOVORNOST JEDNE UGOVORNE STRANE - Zakon o obligacionim odnosima: član 143 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ODSUSTVO UTICAJA ISKAZA SUDSKOG VEŠTAKA NA UTVRĐIVANJE DELATNOSTI KORISNIKA MUZIČKIH DELA - Zakon o parničnom postupku: član 8
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNO DEJSTVO IZVODA IZ OTVORENIH STAVKI POTPISANOG OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA - Zakon o obligacionim odnosima: član 366 stav 1 i član 392 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA PROPISA U POSTUPKU NAPLATE SUDSKE TAKSE OD FIZIČKIH LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREDNU DELATNOST - Zakon o sudskim taksama: član 41
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST AKTA KOJI JE DONEO GRADONAČELNIK KAO IZVRŠNI ORGAN GRADA KOJIM SU NA OPŠTI NAČIN UREĐENI USLOVI ZA POSTAVLJANJE BAŠTE NA TERITORIJI GRADA - Pravilnik o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini: čl. 1 do 46
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST PROPISANOG OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA DA MOŽE POSTAVITI SVOJE POMOĆNIKE - Poslovnik o radu Skupštine grada Sremska Mitrovica: član 31a
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST STUPANJA NA SNAGU OPŠTEG AKTA DANOM DONOŠENJA - Odluka o platama i naknadama izabranih i postavljenih lica u organima grada Smedereva i naknadama za rad članova radnih tela Skupštine grada Smedereva: član 20
Izvor: Paragraf Lex