Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Pitanje i odgovor - KURS KAO ELEMENT ZA OBRAČUN UVOZNIH DAŽBINA
• Pitanje i odgovor - UVOZ KORIŠĆENE OPREME - RAČUNARI

Izvor: Paragraf Lex