Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Nišu: NEPRAVILNO I NEPROPISNO ZASNIVANJE OSUĐUJUĆE PRESUDE NA NEOVERENIM FOTOKOPIJAMA DOZVOLJENIH DOKAZA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 10)
  • Viši prekršajni sud: ODBACIVANJE ŽALBE KOJA NIJE POTPISANA OD STRANE OKRIVLJENOG NI PO NALOGU SUDA ZA UREĐENJE PODNESKA - Zakon o prekršajima: čl. 119 i 238
  • Viši prekršajni sud: POSLEDICE PROTEKA RELEVANTNIH ROKOVA VEZANIH ZA REŠENJE INSPEKCIJE RADA KOJIM SE PREDUZETNIKU NALAŽE PREDUZIMANJE ODREĐENIH MERA - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: član 68 stav 2 i član 71 stav 2
  • Viši prekršajni sud: POSTUPANJE PO ŽALBI JEDNOG OKRIVLJENOG KOJA SE ODNOSI NA ODLUKU O DRUGOM OKRIVLJENOM U PREDMETU U KOJEM JE VIŠE LICA OGLAŠENO KRIVIM ILI OSLOBOĐENO OD KRIVICE - Zakon o prekršajima: čl. 229 i 238
  • Viši prekršajni sud: PREINAČENJE PRVOSTEPENE ODLUKE PRESUDOM KOJOM SE OKRIVLJENI OSLOBAĐA KRIVICE S OBZIROM DA DELO ZA KOJE SE TERETI NE PREDSTAVLJA PREKRŠAJ - Zakon o prekršajima: čl. 218, 235 i 243
  • Viši prekršajni sud: PROPUST POSLODAVCA DA NADLEŽNOJ INSPEKCIJI PRIJAVI POVREDU ZAPOSLENOG NASTALU ZA VREME ODMORA U TOKU DNEVNOG RADA - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: član 50 i član 69 stav 1 tačka 30)
  • Viši prekršajni sud: UTVRĐIVANJE SVOJSTVA LICA KOJE JE PREDUZETNIK OVLASTIO ZA POSLOVOĐU OBJEKTA S OBZIROM NA POLOŽAJ ZAKONSKOG ZASTUPNIKA KOJE TO LICE IMA - Zakon o privrednim društvima: član 89 stav 5
  • Viši prekršajni sud: ZAMENA NEPLAĆENE NOVČANE KAZNE KAZNOM ZATVORA NAKON PRAVNOSNAŽNE I IZVRŠNE ODLUKE ORGANA UPRAVE O NAPLATI PRINUDNIM PUTEM - Zakon o prekršajima: član 37, član 235 stav 1 tačka 4) i član 302
  • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE DONETE U POSTUPKU PO ŽALBI POVODOM ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA - Zakon o lokalnim izborima: član 54 stav 5
  • Vrhovni kasacioni sud: STVARNA NADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA ZA ODLUČIVANJE PO ŽALBI RADI ZAŠTITE IZBORNIH PRAVA U POSTUPKU IZBORA ORGANA UPRAVLJANJA MESNE ZAJEDNICE - Zakon o lokalnim izborima: član 54 stav 3
Izvor: Paragraf Lex