Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZMENE ZAKONA O PRIVATIZACIJI, STEČAJU, PLANIRANJU I IZGRADNJI KLJUČNE ZA PRIVREDU


Predstavnici međunarodnih finansijskih institucija i poslovnih udruženja pozdravili su najavljeno usvajanje izmenjenih zakona o privatizaciji, stečaju, planiranju i izgradnji, ističući da će to značajno unaprediti uslove poslovanja u Srbiji.

Predsednik Saveta stranih investitora Frederik Kuen istakao je, na panel diskusiji "Privreda Srbije na raskrsnici", da je ključno da se ti zakoni po usvajanju i adekvatno primene, odnosno da se reformiše administracija i na republičkom i na lokalnom nivou.

On je naveo da bi novi zakon o radu morao da bude fleksibilniji i usmeren na rast zapošljavanja, da treba uprostiti obračune plata, a otpremnine ne bi trebalo da se plaćaju za sve godine staža u svim firmama.

Šef Kancelarije EBRD u Srbiji Mateo Patrone naglasio je da će izmene ovih zakona biti korisne, ali da je bitno da se primene što ranije, i da bi u slučaju prevremenih parlamentarnih izbora to moglo da bude odloženo, što bi negativno uticalo na poslovni ambijent u zemlji.

On je napomenuo i da su izmene regulatornog okvira samo deo rešenja, i da svi treba da odrade svoj deo posla - bankarski sektor, međunarodne finansijske institucije, same kompanije, javna preduzeća koja moraju da se reformišu, promene rukovodstvo, način finansiranja i rada.

Direktor sektora za ekonomiju u Delegaciji EU u Srbiji Frek Janmat istakao je da se izmene i dopune četiri zakona uklapaju u evropske integracije Srbije jer pomažu ispunjavanju dva važna kriterijuma - uspostavljanju tržišne ekonomije i poboljšanju konkurentnosti privrede.

Janmat je istakao da je pred Srbijom još dugačak put ka tržišnoj ekonomiji, kao i pred drugim zemljama Zapadnog Balkana koje idu ka EU, jer država i dalje ima ključnu ulogu u privredi, veliki udeo vlasništva u preduzećima, kao i visoke subvencije i pomoć tim preduzećima.

Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen naveo je da bi izmene zakona o privatizaciji i stečaju trebalo da stupe na snagu do kraja decembra kako bi srpske vlasti do 15. januara sa tom institucijom ispregovarale zajam o budžetskoj podršci.

Sva četiri zakona trebalo bi da budu na snazi do zasedanja Borda Svetske banke koji treba da donese odluku o tom zajmu, rekao je on napominjući da se ta institucija zalaže i da se efikasnije sprovodi Zakon o javnim preduzećima, kao i da se obezbede otpremnine za radnike koji će ostati bez posla u preduzećima u restrukturiranju.

Izvor: