Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


• Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: RASPOREĐIVANJE PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH NA DRUGE POSLOVE BEZ SAGLASNOSTI MINISTARSTVA - Zakon o radu: član 155. stav 1. tačka 5)
• Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 48. NEDELJU 2013. GODINE - Carinski zakon: član 45

Izvor: Paragraf Lex