Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

€� DEVETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2012. GODINI: NASTAVLJEN RAD PO DNEVNOM REDU - ZAJEDNIčKI NAčELNI I JEDNINSTVENI PRETRES VIšE PREDLOGA ZAKONA


Trećeg dana, 18.decembra, Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim i jedninstvenim pretresom o tačkama 6, 16, 17, 18, 19. i 24. dnevnog reda sednice, koje je obrazložila predstavnik predlagača Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Mirko Čikiriz, Milorad Mijatović, Zoran Ostojić, Aleksandar Pejčić i Veroljub Arsić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedninstveni pretres o:

1. Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat "Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu");

2. Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima;

3. Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu;

4. Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu;

5. Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i o

6. Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012 godinu.

Narodna skupština nastavlja rad u četvrtak, 20.decembra 2012.godine, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.12.2012.