Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PRAVNI INSTRUKTOR


  • Stručni komentar - PRAVNI KARAKTER OBAVEŠTENJA KOD VANREDNIH PRAVNIH SREDSTAVA U UPRAVNOM POSTUPKU SA OSVRTOM NA PRAVNI POLOŽAJ URBANISTIČKOG INSPEKTORA U VRŠENJU POJEDINIH OVLAŠĆENJA
  • Pitanje i odgovor - PRAVO KUPCA NA PRIGOVOR I VOĐENJE SUDSKOG SPORA U SLUČAJU KADA JE ZBOG KVARA MERNOG UREĐAJA POGREŠNO OBRAČUNATA UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA
 
Izvor: Paragraf Lex