Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


POPIS ZALIHA MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA ZA 2013. GODINU

POPIS ZALIHA ROBE I STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ZA 2013. GODINU

PDV TRETMAN RASPODELE EKONOMSKI DELJIVIH CELINA U OKVIRU NOVOIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG OBJEKTA IZMEĐU DVA SUINVESTITORA OD KOJIH JE JEDAN GRADIO OBJEKAT

PORESKI TRETMAN OSTVARENE DOBITI OBAVLJANJEM SAMOSTALNE DELATNOSTI U SLUČAJU KADA SE PREDUZETNIK OPREDELI ZA ISPLATU LIČNE ZARADE

PRVOBITNO PODNETU PORESKU PRIJAVU ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA PORESKI OBVEZNIK MOŽE DA IZMENI NAJVIŠE DVA PUTA PODNOŠENJEM IZMENJENE PORESKE PRIJAVE

Izvor: Paragraf Lex