Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Decembar 2013. godine

Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 18.11. do 24.11.2013. godine

KRITERIJUMI ZA STICANJE PREFERENCIJALNOG POREKLA ZA CIGARETE PRILIKOM IZVOZA U EVROPSKU UNIJU I DRŽAVE EFTA

USLOVI ZA UVOZ KORIŠĆENE OPREME - FOTOKOPIR APARATI I TRAKTORI

Izvor: Paragraf Lex