Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA IMOVINU PRAVA ZAKUPA STANA - Zakon o porezima na imovinu: član 2
  • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRAVNOG LICA (APOTEKE) POREZOM NA IMOVINU OD 1. JANUARA 2014. GODINE - Zakon o porezima na imovinu: član 4
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGA DAVANJA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA NA ODREĐENI PERIOD DO GODINU DANA KADA UGOVOROM NIJE PREDVIĐENO PERIODIČNO IZDAVANJE RAČUNA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 42
  • Uprava carina: GRANIČNI PRELAZI PREKO KOJIH SE MOGU UVOZITI, PROVOZITI I IZVOZITI POŠILJKE BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA KAO I POŠILJKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I ISHRANU BILJA - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata: tač. 1 i 2
  • Uprava carina: GRANIČNI PRELAZI PREKO KOJIH SE VRŠI UVOZ I TRANZIT POŠILJKI I PRATEĆIH PREDMETA KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli: tačka 1
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "VELETABAK", NOVI SAD - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex