Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA


Razlozi za donošenje ovog zakona su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, kao i obezbeđivanje stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Polazeći od potrebe da se oporezivanje akcizom derivata nafte i duvanskih proizvoda prilagode promenama koje će nastupiti usled započetog procesa pridruživanja Republike Srbije EU, kao i drugim međunarodnim organizacijama (STO i dr), postojeći pravni okvir trebalo bi urediti na način kojim bi se obezbedila dugoročna izvesnost akcizne politike, utvrđivanjem iznosa, odnosno stopa akcize na derivate nafte i duvanske proizvode do 2016. godine, uz istovremeno očuvanje stabilnosti budžetskih prihoda od akciza na derivate nafte i duvanske proizvode i transparentnost oporezivanja navedenih proizvoda. Stabilnost budžetskih prihoda obezbediće se, kada je reč o oporezivanju akcizom duvanskih proizvoda, kroz uspostavljanje optimalnog odnosa specifične i proporcionalne komponente akcize, po periodima primene. Na ovaj način svode se na najmanju meru negativne posledice koje po visinu prihoda od akciza može imati i smanjenje ukupnog tržišta, a što je jedna od očekivanih posledica sprovođenja Okvirne konvencije o kontroli duvana. U cilju povećanja ukupnog akciznog opterećenja cigareta, a imajući u vidu da prema opštem pravilu Direktive Saveta 2011/64/EU od 21. juna 2011. godine o strukturi i akciznim stopama koje se primenjuju na duvanske prerađevine od 1. januara 2011. godine - kodifikacija (Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco - codification), ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + ad valorem akciza) ne sme biti ispod 57% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i da ukupna akciza ne može biti niža od 64€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, ovim zakonom, predlaže se povećanje specifične komponente akcize, po periodima primene.

Takođe, cilj predloženog zakonskog rešenja, kada je u pitanju oporezivanje akcizom derivata nafte, je postepeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulja i TNG, koji se koriste za pogon putničkih automobila, tako da bi se u narednom periodu iznos akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačio, s tim da bi iznos akcize na TNG, kao ekološko gorivo, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži.

Pored toga, harmonizacija akcizne politike ispoljava se u daljem usaglašavanju sa sistemom oporezivanja akcizom derivata nafte u Evropskoj uniji sa Direktivom o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine (Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity), u smislu oporezivanja derivata nafte u zavisnosti od namene korišćenja istih.

Imajući u vidu da evropsko zakonodavstvo podstiče primenu različitih oslobađanja ili sniženih stopa oporezivanja za korišćenje energenata za industrijske svrhe, ovim zakonom predlaže se propisivanje refakcije plaćene akcize na pojedine derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, odnosno kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije.

Takođe, vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.11.2012.