Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI


Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su pre svega u potrebi da se stvore uslovi za zdravstvenu zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva, kao i da se uspostavi zdravstveni sistem koji je finansijski održiv, odnosno zdravstveni sistem zasnovan na racionalnoj upotrebi sredstava javne potrošnje. Iz tog razloga izmene i dopune koje su predložene u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ne mogu se posmatrati odvojeno od izmena i dopuna koje će se predložiti i u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, s obzirom da ova dva zakona predstavljaju sistemske zakone u oblasti zdravstva.

Predložene izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti imaju za cilj da se:

1) ugroženim kategorijama građana Republike Srbije obezbede uslovi za zdravstvenu zaštitu iz sredstava javne potrošnje;

2) unapredi društvena briga za zdravlje koju obezbeđuje autonomna pokrajina, opština, odnosno grad, kako bi se stvorili povoljniji uslovi za ostvarivanje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji jedinica lokalne samouprave, odnosno teritorijalne autonomije;

3) stvori pravni osnov za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki za potrebe zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada, kao i da se osnuje Uprava za centralizovane javne nabavke zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zdravlja;

4) stvore uslovi da se poslovanje zdravstvenih ustanova uskladi sa Zakonom o budžetskom sistemu, odnosno da zdravstvene ustanove kao korisnici javnih sredstava imaju pojačanu odgovornost za finansijsku disciplinu i namensko trošenje javnih sredstava;

5) bliže uredi način i postupak donošenja republičkog kadrovskog plana, kao i kadrovskog plana zdravstvenih ustanova, koji služi kao osnov za zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama, odnosno kao osnov za finansiranje plata zaposlenih i drugih dodataka na platu iz sredstava javnih prihoda.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.11.2012.