Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU OD 16.11.2012. GODINE


Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 16.11.2012. godine predstavlja radnu verziju nastalu nakon što je Ministarstvo pravde i državne uprave razmotrilo naknade predloge i primedbe članova radne grupe, kao i stručne javnosti, koji su stigli posle sprovedene javne rasprave. Ovaj tekst Nacrta biće dostavljen na ekspertizu relevantnim međunarodnim organizacijama i na mišljenje drugim ministarstvima, nakon čega će biti sprovedena procedura usvajanja pred Vladom RS i Narodnom skupštinom RS.

Izmene teksta koji je promenjen su boldirane i napisane velikim slovima.

Radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 16.11.2012. godine možete preuzeti sa sajta Ministarstva pravde i državne uprave http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/radna-verzija-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakonika-o-krivicnom-postupku-dostupna-je-za-komentare-gradjana.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 18.11.2012.