Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA UPUĆEN U PROCEDURU NARODNE SKUPŠTINE RS


Na osnovu analize rada i potrebe za daljim zadržavanjem u pravnom sistemu regulatornih tela, organa i organizacija obrazovanih, odnosno osnovanih za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja, utvrđena je potreba da se promenom pravnog statusa Direkcije za vodne puteve iz posebne organizacije u organ uprave u sastavu ministarstva, izvrši racionalizacija institucionalnog okvira u sektoru vodnog saobraćaja. U tom smislu, neophodno je usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (dalje: Predlog zakona), imajući u vidu da je Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - dalje: Zakon) uređen pravni status, kao i nadležnosti Direkcije za vodne puteve (dalje: Direkcija).

Odgovarajućim odredbama Predloga zakona propisano je da se menja pravni status Direkcije za vodne puteve iz posebne organizacije u organ uprave u sastavu ministarstva. S tim u vezi, izvršeno je usklađivanje nadležnosti u skladu sa predloženom promenom pravnog statusa Direkcije za vodne puteve, u smislu prenošenja regulatornih nadležnosti sa Direkcije za vodne puteve na ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Predlogom zakona izvršena je dopuna Zakona na način što se detaljno uređuje postupak vršenja tehničkog nadzora i određenih vrsta pregleda, kao i pripreme broda za vršenje određenih pregleda.

Predlog zakona, takođe, omogućava da se izmenama i dopunama odredaba Zakona koje sadrže ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, u domaće zakonodavstvo unesu i određena rešenja koja će omogućiti otklanjanje uočenih nedostataka u primeni Zakona.

Predlogom zakona izvršeno je i usklađivanje odredaba Zakona sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.11.2012.