Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SUĐENJE STEČAJNOJ MAFIJI


O dimenzijama političkog kriminala svedoče afere koje sustižu jedna drugu, od kojih je poslednja bila 15. Novembra, u Specijalnom sudu, na suđenju“Stečajnoj mafiji”, na kome su advokati odbrane izveli dokaze o nezakonitoj privatizaciji“C Marketa”.

Nakon što je tročlano veće sudije Dušana Vojnovića odbilo sve dokazne predloge odbrane u tzv. Procesu „stečajnoj mafiji“, odbrana je tražila od Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda da odluči o izuzeću sudije D.V. i predsednice Vrhovnog suda sudije, a od državnog veća tužilaca o izuzeću Republičke javne tužiteljke.

Branioci u svom zahtevu tvrde da je sudiji D.V. produžen mandat protivzakonito, te da već sedam godina sudi u specijalnom sudu, u najdužem procesu u istoriji srpskog pravosuđa.

I ostali branioci podneli su pismene dokaze kojima se dokazuje da su neosnovano optuženi.

Sud je odbio i izvođenje dokaza da su policija i tužilaštvo sprečili da 1. 000 radnika“GP Rad” preuzme firmu „GP Rad“ zajedno sa obavezama u iznosu od 24 miliona eura, i da tako nastavi sa poslovanjem, te da poveriocima ovog građevinskog preduzeća nije naneta nikakva šteta, samim tim ni krivično delo, postupanjem stečajnog upravnika.

Šta više, nema pravnog osnova ni za pokušaj izvršenja krivičnog dela, jer potpis stečajnog upravnika nema nikakvu pravnu snage bez pravnosnažnog rešenja suda.

Bez obzira na ove činjenice, Tužilaštvo je punih šest godina tvrdilo da je za GP Rad u stečaju nastala šteta od 550 miliona dinara (i to bez izvršenog veštačenja) , da bi pre mesec dana skratilo“najdužu optužnicu u istoriji srpskog pravosuđa” od 181 strane, za više od 100 stranica.

U tom novom dokumentu (izmenjenoj optužnici) tužilaštvo sada tvrdi (posle šest godina) da GP Rad u stečaju nije više oštećen za 550 miliona dinara, nego, opet bez ikakvog veštačenja,“za najmanje 100 miliona dinara”!

12. Septembra 2007. Godine (223 – 350 strana transkripta) u specijalnom sudu konstatovano je da je „C market“ plaćen državi 29 miliona evra.

U spisima predmeta postoje dokazi da je „C market“ procenjen na 325 miliona evra, kao i da poseduje 145. 000 kvadratnih metara poslovnog prostora.

Nakon četiri godine taj isti trgovinski lanac (sada pod drugim imenom) prodat je za milijardu evra belgijskom“Delezu”.

Neobjašnjivo je zašto sudija D.V. odbija da izvede veštačenje dokumentacije za „C market“.

Na pitanje advokata odgovorio je: „Dokumentaciju smo gledali u elektronskom obliku, a ako hoćete papire, izvolite, pogledajte ih sami u podrumu!“

A u podrumu zgrade specijalnog suda, navedena dokumentacija je delimično uništena.

Po tvrđenju odbrane, elektronska dokumentacija se razlikuje u velikoj meri u odnosu na originalnu dokumentaciju, što bi se dalo lako utvrditi prostim upoređivanjem sačuvanog dela originalne dokumentacije i elektronske dokumentacije.

Sudija D.V. odbija uvid u orginalna dokumenta. Optuženima je uskraćeno osnovno pravo utvrđeno odredbama člana 138 Zakonika o krivičnom postupku da vide, da se izjasne i da komentarišu dokaze.

Činjenice:

1. Sud nije obezbedio odbrani okrivljenih da izvrše uvid u dokumentaciju „C marketa“, čak ni jednu jedinu fakturu, niti jedan jedini ugovor.

2. Kako je voda ušla u sud i poplavila 200 registratora?

Gde su oni stajali, na zemlji?

Da li je ta voda mogla da poplavi sobu visoku 4 metra, ukoliko su registratori stajali na drvenim ili metalnim policama?

3. Mali akcionari, njih 2. 500 su već tužili državu i svakodnevno su ispred Vlade Srbije.

4. Državi je za kupovinu najvećeg trgovinskog lanca na Balkanu, koji ima u posedu 145. 000 m2 poslovnog prostora dato svega 29 miliona evra.

Četiri godine kasnije, prodao je isti taj trgovinski lanas belgijskom „Delezu“ za milijardu evra.

5. Savetnik profesor Tica, tražio je od suda da mu veštaci pokažu bar jednu fakturu ili ugovor iz koga se vidi da je oštećen „C market“.

6. Tako je okrivljenima uskraćeno osnovno pravo na odbranu, utvrđeno odredbama člana 138. I člana 68. Stav 1, tačka 10,“da okrivljeni ima pravo da se izjasni o svim dokazima koje ga terete ili mu idu u korist”.

Postavlja se pitanje, kako onda može da se u ovom predmetu donese pravična presuda?

7. Kako je to moguće?

Ko je za to odgovoran?

8.  Potrebno je formirati nezavisnu komisiju u okviru Ministarstva pravde da se tačno utvrde okolnosti pod kojima su uništeni dokazi.

10. Pravnosnažnim odlukama Apelacionog suda, ceo ovaj predmet je zasatareo kao organizovani kriminal još u septembru 2010. Godine i dužnost sudije D.V. je bila da se oglasi nenadležnim i predmet preda redovnim sudovima.

O svim detaljima ovog slučaja ranije su obavešteni Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde, ali nije stigao nikakav, ni pozitivan ni negativan odgovor.

Izvor: Geto Srbija