Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN PODODBOR ZA TRGOVINU, INDUSTRIJU, CARINE I OPOREZIVANJE


U Briselu je 17. oktobra 2018. godine održan Pododbor za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje (Sub Committee on Trade, Industry, Customs and Taxation), koji zbog oblasti koje pokriva izuzetno značajan u procesu pristupanja Republike Srbije EU.

Deo koji se bavi trgovinom obuhvatio je teme značajne za Pregovaračko poglavlje 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom, koje se tiču razmene trgovinske statistike, primene Sporazuma o stabilizaciji i pridurživanju, uključujući usklađivanje zakonodavstva za pravnim tekovinama (kontrola izvoza robe dvostruke namene i izvoznih kredita) i administrativni kapaciteti za različite trgovinske oblasti i CEFTA sporazuma, primene Programa ekonomskih reformi 2016-2018, pregovora o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama i pregovora o pristupanju Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

U delu koji se odnosi na oporezivanje bilo je reči o najnovijim dešavanjima u oblasti poreskog zakonodavstva i reformi i u pogledu administrativnih kapaciteta Poreske uprave, kao i o oporezivanju akcizom žestokih alkoholnih pića i uvozne kafe. Ovo je obuhvaćeno pregovorima u okviru Pregovaračke grupe 16 - Porezi.

U delu koji se odnosi na carine razmatrana su najnovija dešavanja u vezi sa carinskim propisima i reformom administrativnih kapaciteta i sprovođenja propisa od strane Uprave carina, trenutno stanje u vezi sa novim Carinskim zakonom, primenom CEFTA Dodatnog protokola 5 o uzajamnom priznavanju nacionalnog ovlašćenog ekonomskog operatera (OEO) u Srbiji i trenutno stanje u primeni Konvencije o zajedničkom tranzitu. Ova tema je od izuzetnog značaja za Pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija.

U nastavku zasedanja je bilo reči o slobodi kretanja roba, malim i srednjim preduzećima i industriji, dakle temama bitnim za privredu Republike Srbije, koje su u nadležnosti Ministarstva privrede, a obuhvaćene su Pregovaračkim poglavljima 1 - Slobodno kretanje robe i 20 - Preduzetništvo i industrijska politika.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 18.10.2018.