Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Beogradu: KVALIFIKATORNI ELEMENT TEŽEG OBLIKA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA - Krivični zakonik: član 359
  • Apelacioni sud u Beogradu: POSTUPANJE PRVOSTEPENOG SUDA SA UREDNOM, DOZVOLJENOM I BLAGOVREMENOM ŽALBOM PROTIV REŠENJA KOJE JE VEĆ UKINUTO - Zakonik o krivičnom postupku: član 467
  • Apelacioni sud u Beogradu: SMRT OKRIVLJENOG KAO RAZLOG ZA VRAĆANJE IZNOSA JEMSTVA LICU KOJE GA JE POLOŽILO - Zakonik o krivičnom postupku: član 207
  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAKONSKA NEMOGUĆNOST ODREĐIVANJA JEMSTVA ZBOG OSNOVA PO KOJEM SE OKRIVLJENI NALAZI U PRITVORU - Zakonik o krivičnom postupku: član 202 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: ISPRAVE PORESKOG ORGANA IZDATE NA OSNOVU PODATAKA IZ PORESKOG KNJIGOVODSTVA KAO JAVNE ISPRAVE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 163 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: NEISPUNJENJE NOVČANE OBAVEZE OD STRANE DUŽNIKA KAO POSLEDICA UPLATE DUGA S POZIVOM NA BROJ TREĆEG LICA - Zakon o obligacionim odnosima: član 318
  • Privredni apelacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA PRIMENU INSTITUTA PROBOJA PRAVNE LIČNOSTI ZBOG ZLOUPOTREBE PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 15
  • Privredni apelacioni sud: PORESKA OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV ZA PROMET USLUGE PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA DISTRIBUTIVNI ELEKTRO-ENERGETSKI SISTEM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: SADRŽINA PREDLOGA ZA UPIS PROMENE ILI BRISANJE UPISA PODATAKA IZ SUDSKOG REGISTRA - Zakon o postupku za upis u sudski registar: član 50
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA OGRANIČENO TRAJANJE PRITVORA NERAZMATRANJEM MOGUĆNOSTI ZAMENE PRITVORA BLAŽOM MEROM - Ustav Republike Srbije: član 31
Izvor: Paragraf Lex
Naslov: Redakcija