Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NA SNAZI IZMENJEN PRAVILNIK EU O REŽIMU KRETANJA PREKO GRANICE


Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije obavešteno je od Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji o tome da je stupila na snagu izmena Pravilnika Evropskog parlamenta i Saveta za staranje o režimu kretanja lica preko granice.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da se novim amandmanom uvode sledeći kriterijumi za putovanja državljana trećih zemalja koji prelaze granice Šengena, odnosno granice članica EU:

- da je putna isprava izdata u prethodnih deset godina,

- da putna isprava važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije zemlje članice EU. Izuzetno, u opravdanim slučajevima, kriterijum se može tolerisati,

- da će putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biti vraćeni sa granice i

- da nema prelaznog perioda za stupanje na snagu ovog amandmana.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.8.2013.