Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAKEDONIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Osnovni razlog za zaključivanje ovog sporazuma je potreba za daljim jačanjem i unapređenjem policijske saradnje između Republike Srbije i Republike Makedonije, pre svega imajući u vidu činjenicu da su i Republika Srbija i republika Makedonija potpisnice Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, pa će pomenuti sporazum pružiti osnovu za dalje konkretizovanje i realizovanje saradnje predviđene odredbama navedene konvencije.

Istovremeno, treba istaći da uspostavljanje uspešne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i borbi protiv droge, sa susednim zemljama članicama EU, uz primenu standarda EU u ovoj oblasti, predstavlja i jedan od preduslova za priključenje Evropskoj uniji.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2-3175.pdf (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 16.8.2013.