Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI: KONTROLA POREZA NEPRIJAVLJENIH OBVEZNIKA


PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 117/2012, 118/2012 - ispr.,16/2013, 28/2013 i 52/2013)

Poreska uprava će od polovine septembra krenuti u kontrolu neprijavljenih obveznika čija imovina prelazi 35 miliona dinara, a za sada ima saznanja o 30 takvih slučajeva, koje će ispitati, pišu Večernje novosti.

U Poreskoj upravi Večernjim novostima su rekli da su do 30. juna primili 3.769 informativnih prijava obveznika sa imovinom većom od 35 miliona dinara i da bi do polovine septembra trebalo da bude gotova provera tih podataka, a kompletan posao unakrsne provere trajaće oko godinu dana.

Poslovanje firmi, od pre tri meseca, svakodnevno proverava 600 poreskih inspektora, kako bi bar donekle stali na put "sivoj ekonomiji" i rigoroznije kontrolisali plaćanje naknada državi.

Da pojačana kontrola daje rezultate govore zvanični podaci Poreske uprave, prema kojima se u budžet za prvih sedam meseci ove godine od poreza slilo nešto više od 399 milijardi dinara, ili četiri više nego što je planirano rebalansom budžeta.

U prvih sedam meseci svi javni prihodi, osim poreza na dohodak, premašili su projekciju planiranu rebalansom budžeta, a najbolji rezultati kod naplate postignuti su kod poreza na dobit preduzeća, gde je samo u julu država pribavila milijardu dinara više od planiranog.

Izvor: