Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


MOGUĆNOST PLAĆANJA DRUGOM NEREZIDENTU A NE NEREZIDENTU KOME SE DUGUJE PO OSNOVU UVOZA ROBE
SVRSTAVANJE KOKOSOVOG BRAŠNA PREMA CARINSKOJ TARIFI

Izvor: Paragraf Lex