Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• NAREDBA O ODREĐIVANJU VEŠTAČENJA
• NAREDBA ZA PRINUDNO DOVOĐENJE SVEDOKA
• REŠENJE O ODREĐIVANJU STATUSA POSEBNO OSETLJIVOG SVEDOKA
• ZAPISNIK O ISPITIVANJU SVEDOKA

• Stručni komentar - Pravni instruktor: KOMENTAR ODLUKE USTAVNOG SUDA IUZ BR. 1245/2010 O NEUSTAVNOSTI DELA ODREDBE ČLANA 128. ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: • Neustavan je bilo kakav nadzor nad komunikacijama, osim na osnovu sudske odluke •
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: MOGUĆNOSTI POSLODAVCA U POGLEDU RASPOREĐIVANJA ZAPOSLENOG SA UTVRĐENIM PRVIM STEPENOM RADNE SPOSOBNOSTI NA ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: REZULTATI PRIMENE ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM U POGLEDU PROCENE RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: UTICAJ UKIDANJA PENALA NA NAČIN IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Izvor: Paragraf Lex