Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPOVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI UKAZUJE NA ZABRINJAVAJUĆI ODNOS MNOGIH ORGANA VLASTI PREMA PRAVIMA GRAĐANA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da porast, i inače konstantno velikog broja žalbi koje građani, mediji i ostali podnose Povereniku ukazuje na zabrinjavajući odnos mnogih organa vlasti prema pravima utvrđenim Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - prim. red.) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 - dr. zakon - prim. red.).

Ocenjujući da se tzv. "predizbornom atmosferom" takav odnos možda može "objašnjavati" ali ne i opravdati, Poverenik je naglasio da je primarni, osnovni zadatak organa vlasti izvršavanje zakona i u okviru toga ostvarivanje i zaštita prava građana i da se propuštanje te obaveze ničim ne može pravdati.

S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Samo u prvoj polovini ovog meseca u službi Poverenika registrovano je preko 250 predmeta. U prethodnom mesecu, aprilu bilo ih je 517, u martu 475. To je tempo koji čini verovatnim da bi broj registrovanih predmeta u toku 2012. godine mogao biti i 6.000, dakle, za oko 30% veći nego u prethodnoj 2011. godini, u kojoj je opet bio registrovan porast od oko 40% u odnosu na 2010. godinu. Pri tome, reč je samo o predmetima u kojima se vodi formalan postupak. Broj neformalnih obraćanja građana i kontakata sa njima je bar nekoliko puta veći.

Evidentno je da ubrzano raste i broj predmeta vezanih za zaštitu podataka o ličnosti (od početka godine oko 500), ali većina žalbi vezana je za slobodu pristupa informacijama.

Ovako veliki broj predmeta dvostruko je zabrinjavajući. Pre svega, zbog toga što se veliki broj, čak većina žalbi mogla izbeći, uz malo odgovorniji i korektniji odnos prvostepenih organa prema zahtevima građana. Često se ne postupa ni po sasvim nespornim zahtevima. Uz to, s obzirom da Poverenik, usled hroničnog nedostatka uslova za rad, radi sa brojem saradnika koji je znatno manji od predviđenog, nije moguće da se po žalbama postupa u željenom i zakonom utvrđenom roku.

Posebnu pažnju zaslužuje nedovoljna transparentnost u oblasti javnih finansija. Krajnje je vreme da se učini nespornim da su bilo kakvi problemi u pristupu informacijama o raspolaganju javnim, budžetskim novcem apsolutno nepoželjna, zabrinjavajuća stvar. U krug nužnih pretpostavki za ostvarivanje najavljivanih i Srbiji neophodnih rezultata u borbi protiv korupcije neizbežno spada prihvatanje i poštovanje činjenice da je puna preglednost raspolaganja javnim novcem na svim nivoima nezamenljiv mehanizam kontrole vlasti od strane javnosti i možda najefikasnije preventivno sredstvo u borbi protiv korupcije, zloupotreba, neracionalnosti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 18.52012.

<<< Nazad na ostale vesti