Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraINCO PROJEKAT, SEMINAR: DIZAJNIRANJE PREDLOGA ZA EU PROJEKTE: 29. maj 2012. godine


Sa ciljem doprinosa budućem razvoju Srbije na polju usvajanja veština za unapređenje poslovanja u oblasti tehnoloških inovacija i korišćenja fondova EU, Privredna komora Beograda, uz podršku Friuli Venezia Giulia regiona (Italija), sprovodi projekat "Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju - INCO". U okviru INCO projekta, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda organizuje seminar: "Dizajniranje predloga za EU projekte" sa fokusom na aktuelni Okvirni program EU (FP 7) i budući program EU, Horizon 2020.

Seminar će biti održan u utorak, 29. maja 2012. godine, s početkom u 9,00 časova, sala IVa, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.
Seminar je bez kotizacije. Govorni jezik je engleski.

Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 28. maja 2012. godine potvrdite svoje učešće na sastanku putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs ili na fax: 011/ 3618-003. Privredna komora Beograda, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju stoji Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije: tel.011/2641-355, lok. 113 i 011/ 2643 774.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 20.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti