Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNARODNA BANKA SRBIJE PORUČUJE DA NEMA RAZLOGA DA GRAĐANI PODIŽU SVOJE ŠTEDNE ULOGE IZ BANAKA U SRBIJI KOJE SU U VEĆINSKOM GRČKOM VLASNIŠTVU


Takozvane grčke banke u Srbiji, njih četiri, likvidne su i solventne, a podizanje uloga nije ni primećeno ovog meseca, odnosno visina štednje je potpuno ista kao i na početku maja.

Sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić, u izjavi RTS-u podsetio je da su te banke potpuno samostalne u svom radu, imaju svoj kapital, status pravnog lica, kao i da su osnovane po našim zakonima.

On je naveo da su "grčke banke" potpuno pouzdane, sigurne, likvidne i da su depoziti građana potpuno sigurni.

"Dakle nema razloga da se podižu ti depoziti, a banke su potpuno sigurne i likvidne", istakao je Dugalić.

U Srbiji posluju četiri grčke banke, Alfa banka, Euro banka EFG, Pireus banka i Vojvođanska banka (Nacionalna banka Grčke), sa učešćem na tržištu od 16 odsto.

Banke u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu imaju licencu NBS i mogu da izmiruju sve svoje obaveze prema svim poveriocima, uključujući i građane.

U Srbiji zakonom je predviđeno da su svi štedni ulozi do 50.000 evra osigurani.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti