Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SKUPŠTINA RS: NASTAVAK RASPRAVE O AMANDMANIMA NA OBRAZOVNE ZAKONE


Poslanici republičkog parlamenta završili su rad, a za nastavak je najavljen pretres u pojedinostima paketa zakona iz oblasti obrazovanja, na koji je uloženo 366 amandmana.

Iako je bilo predviđeno da parlamentarci raspravu o amandmanima započnu ranaije, oni su najpre morali da čakeju mišljenje Vlade na uložene amandmane, a potom i da ih resorni skupštinski odbor razmotri, zbog čega je sednica u više navrata odlagana.

Od 366 amandmana vlada je prihvatila 45, a resorni skupštinski odbor uložio je sedam amandmana.

TIM ZAKONIMA SE, IZMEĐU OSTALOG, PREDVIĐA FORMIRANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE, KAO I MATERIJALNU ODGOVORNOST DIREKTORA ŠKOLE ZA ŠTETU NANETU USTANOVI NAMERNO ILI KRAJNJOM NEPAŽNJOM.

TAKOĐE, OD 2017/18. GODINE KANDIDATI ZA UPIS NA FAKULTETE, UMESTO PRIJEMNIH ISPITA, POLAGAĆE OPŠTU, STRUČNU, UMETNIČKU MATURU.

KADA JE REČ O OBRAZOVANJU ODRASLIH, PRVI PUT SE UVODI FUNKCIONALNO OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH U REDOVAN ŠKOLSKI SISTEM, A OMOGUĆAVA SE I POBOLJŠANJE OBRAZOVNE I KVALIFIKACIONE STRUKTURE STANOVNIŠTAVA.

Izvor: Tanjug