Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna službena mišljenja:


  • Ministarstvo finansija i privrede: PRIMENA ODGOVARAJUĆEG PRINCIPA FINANSIRANJA RASHODA IZBORNE KAMPANJE I REDOVNOG RADA POLITIČKIH STRANAKA - Zakon o budžetskom sistemu: član 5
  • Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija: BROJ POPRAVKI ILI ZAMENA KADA ROBA NIJE SAOBRAZNA UGOVORU - Zakon o zaštiti potrošača: član 54
  • Uprava carina: DODATNO TUMAČENJE ZAKONA O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA OD 14. JUNA 2013. GODINE - Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima: čl. 131 i 141
Izvor: Paragraf Lex