Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEMITOVANJE MUNICIPALNIH OBVEZNICA ŠANSA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE: Kupci ovih obveznica mogu biti banke, a uskoro i lokalna preduzeća i građani


Prodajom municipalnih obveznica Pančevo je obezbedilo milion evra za finansiranje radova na pet projekata u gradu, među kojima su dve industrijske zone.

Prva serija municipalnih obveznica već je našla dva kupca, Komercijalnu banku i banku Intesa, sa kojima je sklopljen aranžman na celu sumu od milion evra.

Sredstva su pribavljena za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije i početak radova na izgradnji dve industrijske zone u Pančevu - “Grinfild 2” i severne industrijske zone.

Kao i za rekonstrukciju Kajmakčalanske ulice, izgradnju grudobrana u kasarni “Rastko Nemanjić” i za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije i početak radova na izgradnji prvog velikog olimpijskog bazena u gradu.

Projekat će zvanično biti predstavljen u sredu, 20. juna, na svečanosti u Gradskoj upravi, uz prisustvo predstavnika EU.

Prodajom obveznica Komercijalnoj banci i banci Intesa, u vrednosti od milion evra, Pančevo je uštedelo nekoliko desetina hiljada evra, jer je kamata na municipalne obveznice 9,5 odsto, dok bi kamata na kredit uzet na isti iznos bila 9,9 odsto.

Dodatno, ovakav način zaduživanja karakteriše i fleksibilnost u otplati.

Rok otplate ovog kredita je sedam godina ali Gradska uprava već za 18 meseci može da reguliše svoj dug prema dvema bankama a da emituje novu seriju obveznica ukoliko ekonomski uslovi i prilike na tržištu budu takvi da se municipalne obveznice mogu prodati pod povoljnijim uslovima, odnosno uz nižu kamatu.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti