Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 14. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. APRILA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 14. sednici II Velikog veća odlučio o 33 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 4, 7, 8, člana 11. stav 2, člana 12, člana 15. stav 3. i člana 25. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", broj 72/11). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 1, 2, člana 5. stav 1, čl. 6, 30. i 31. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za ocenjivanje saglasnosti odredbe člana 5. stav 1. tačka 1) navedenog Zakona sa Zakonom o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95 i 101/03) i Zakonom o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 25/82, 48/88, 46/95,18/05 i 65/12). Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe člana 5. stav 3. tačka 3) Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. (predmet IUz-429/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti postupka donošenja i člana 51. Pravilnika o radu Društva sa ograničenom odgovornošću Eurofil Bor-fabrika poliestera folija, broj 530 od 16. maja 2011. godine. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika. (predmet IUo-638/2011)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 14. Pravilnika o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda ("Službeni glasnik RS", broj 70/11). (predmet IUo-379/2012)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1103/2010, Už-1451/2010, Už-2465/2010, Už-3451/2010, Už-1141/2011, Už-1680/2011, Už-2081/2011, Už-2718/2011, Už-4978/2011, Už-5284/2011, Už-5781/2011, Už-975/2012, Už-2837/2012, Už-3001/2012, Už-3066/2012, Už-3143/2012, Už-5738/2012 i Už-9999/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2117/2010, Už-3085/2010, Už-956/2011, Už-4588/2011, Už-579/2012, Už-617/2012, Už-1573/2012, Už-1583/2012, Už-1585/2012 i Už-2381/2012

- obustavio postupak po ustavnim žalbama u predmetima Už-4510/2010 i Už-4383/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 18.4.2013.