Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 14. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. APRILA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 14. sednici odlučio o 1 predmetu, a u predmetima IUz-51/2012 i IUo-63/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbio predloge i odbacio inicijative za utvrđivanje neustavnosti, odnosno nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima Zakona o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice ("Službeni glasnik RS", broj 35/04) u celini. Sud je ukinuo Rešenje Ustavnog suda IU broj 152/2004 od 15. aprila 2004. godine ("Službeni glasnik RS", broj 42/04). (predmet IUz-152/2004)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 18.4.2013.