Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

UNAPREĐENJE PERFORMANSI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI REFORMOM SISTEMA OPOREZIVANJA


Evropski pokret u Srbiji organizovao javnu raspravu povodom novog projekta istraživačkog foruma "Unapređenje performansi malih i srednjih preduzeća u Srbiji reformom sistema oporezivanja".

Diskusija će biti posvećena razmatranju mogućnosti da se reformom sistema oporezivanja doprinese stvaranju povoljnijih uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji, imajući u vidu da je visina poreskog opterećenja MSP, jednostavnost i transparentnost poreskih propisa i procedura jedan od faktora koji utiču na njihov rast, saopštio je Evropski pokret u Srbiji.

Iako sistem oporezivanja predstavlja samo jednu od determinanti rasta sektora MSP, u javnosti u Srbiji se često navode stavovi da je nepovoljan sistem oporezivanja malih i srednjih preduzeća jedna od ključnih barijera njihovog rasta i razvoja.

U studiji "Unapređenje performansi malih i srednjih preduzeća u Srbiji reformom sistema oporezivanja", autora Saše Ranđelovića i Aleksandra Đorđevića, procenjeno je da MSP u Srbiji donekle zaista jesu izložena većem poreskom opterećenju u odnosu na velika preduzeća, ali da je ta razlika relativno mala.

S druge strane, procenjeno je da su MSP u izvesnoj meri izložena većem poreskom opterećenju u domenu lokalnih poreza i dažbina, kao i kod oporezivanja rada.

Na osnovu rezultata istraživanja identifikovane su i definisane preporuke iz domena poreske politike koje bi pozitivno delovale na razvoj ovih preduzeća u narednom periodu, poput smanjenja ili ukidanja mnogobrojnih lokalnih fiskalnih dažbina i smanjenja doprinosa za socijalno osiguranje uz povećanje poreza na potrošnju.

U studiji se zaključuje da se reformom sistema oporezivanja može doprineti stvaranju povoljnijih uslova za razvoj MSP, ali da je neophodno sprovoditi i politike usmerene na otklanjanje drugih barijera za njihov rast.

U radu skupa će, kako je najavljeno, učestvovati pomoćnik ministra Ministarstva finansija i privrede Irina Stevanović Gavrović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić, poreski konsultant "TPA Horwath" Bojan Žepinić...

Izvor: