Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NACIONALNI PLAN REGIONALNOG RAZVOJA OD 2014. DO 2020. GODINE TREBALO BI DO KRAJA GODINE DA SE NAĐE U PARLAMENTU REPUBLIKE SRBIJE


Nacionalni plan regionalnog razvoja od 2014. do 2020. godine trebalo bi do kraja godine da se nađe u parlamentu Srbije, najavila je danas ministarka regionalnog razvoja Verica Kalanović.

Plan će se zasnivati na potpuno drugačijem konceptu regionalne politike u odnosu na dosadašnji - ne na konceptu razvojne pomoći, već na unapređenju potencijala samih regiona, rekla je ona na otvaranju konferencije "Integracija sektorskih politika - doprinos regionalnom razvoju".

Taj novi koncept, dodala je, usmeren je na rešavanje dva ključna problema Srbije, a to su nezaposlenost i ogromne regionalne razlike koje sada postoje.

"Ti problemi moraju da se rešavaju kroz sveobuhvatno partnerstvo svih ministarstava u Vladi Srbije i institucija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou", objasnila je Kalanović.

Cilj je, kako je istakla ministarka u Palati Srbija, da se zaustave migracije, unapredi perspektiva, obezbedi ekonomski razvoj u svim regionima, da ljudi žive, rade i zasnivaju porodice u mestima u kojima su rođeni.

Kalanović je ukazala da je taj novi koncept usaglašen sa principima EU, koja je regionalni razvoj do 2020. godine stavila u prvi plan.

Ona je navela da nov koncept regionalne politike ima četiri segmenata - strategiju usmerenu ka regionima, potom, utvrđivanje prioriteta, a to su, kako je rekla - ljudi, mesta, realna ekonomija i institucije.

Kao poslednja dve segmenta, Kalanović je navela integrisani sektorski pristup i finansiranje projekata regionalnog razvoja imajući u vidu da se od 2014. koriste nova sredstva iz IPA fondova.

Šef delegacije EU u Beogradu Vensan Dežer ocenio je da je Srbiji neophodna nova politika regionalnog razvoja kako bi se unapredila ekonomija ruralnih sredina, ali i zbog toga što će to doprineti procesu evrointegracija zemlje.

"Nadamo se otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom i svi željno očekujemo rezultate koje će vaša zemlja na tom putu da ostvari", istakao je Dežer.

U tom kontekstu, Dežer je rekao da Srbija ima Beograd kao "razvojni centar" dok je u drugim, ruralnim delovima zemlje "on daleko manji".

"Iz perspektive EU veoma nam je važno da vidimo u kom pravcu Srbija želi da se kreće kada je reč o investiranju u regione, kako bi i EU znala gde da usmeri novac u zemlji", dodao je on.

Dežer je naveo da je Unija, u dogovoru sa resornim ministarstvom, dogovorila finansijsku pomoć od 1,8 miliona evra za projekte u ovoj oblasti.

Izvor: Tanjug