Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - DONET JE NOVI PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA DA SU PONUĐENA DOBRA DOMAĆEG POREKLA - "Sl. glasnik RS", br. 33/2013
• Stručni komentar - OD 1. APRILA 2013. GODINE NOVE - USKLAĐENE CENE USLUGA USTANOVA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA

Izvor: Paragraf Lex