Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTVORENA ONLINE BIBLIOTEKA LJUDSKIH PRAVA


Online biblioteka ljudskih prava, koja sadrži oko 7.000 naslova iz ove oblasti, predstavljena i zvanično otvorena 15. marta 2013. u Kući ljudskih prava i demokratije. Na web adresi www.hrlibrary.rs mogu se naći svi dostupni izvori teorije i prakse u vezi sa ljudskim pravima.

Online biblioteka je deo prve regionalne Biblioteke ljudskih prava koja se nalazi u Kući ljudskih prava a otvorena je za aktiviste, studente i istraživače koji se bave istraživanjem ljudskih prava. Maja Stojanović, programska direktorka Građanskih inicijativa i predsednica UO Kuće ljudskih prava i demokratije, otvorila je biblioteku i izrazila nadu da će ovakvo mesto i pristup literaturi u vezi sa ljudskim pravima doprineti tome da se istraživači, studenti i šira javnost detaljnije bave ovom oblašću.

Biblioteka ljudskih prava je javni prostor, dostupan aktivistima/kinjama civilnog društva, studentima/kinjama i istraživačima/cama koji žele da se bave istraživanjem ljudskih prava. Ova specijalizovana biblioteka sadržaće sve dostupne izvore teorije i prakse ljudskih prava. Na jednom mestu zainteresovani će moći da nađu adekvatnu literaturu, da čitaju, uče i istražuju, što će znatno olakšati proces istraživanja ljudskih prava i javnog zagovaranja.

Osnovu Biblioteke čini online biblioteka, koja je lako dostupna svima bez obzira gde se nalaze. Na otvaranju online biblioteke prisutnima će biti demonstrirano kako svi koji su zainteresovani mogu doći do detaljnih podataka o izdanjima koja se nalaze u Biblioteci ljudskih prava, ali i do informacija o svim relevatnim naslovima iz oblasti ljudskih prava koji se mogu naći u drugim bibliotekama, kako da kreiraju profil i preuzimaju publikacije u elektronskoj formi.

Biblioteka ljudskih prava ima za cilj da učini dostupnim sve relevantne izvore koji sadrže informacije i činjenice o ljudskim pravima i time doprinese izgradnji kulture poštovanja ljudskih prava i podizanju svesti o značaju razvoja teorije i prakse ljudskih prava u Srbiji.

Na sajtu www.hrlibrary.rs svi zainteresovani mogu da naprave korisnički profil ili da se uloguju preko svog Facebook profila, i da na taj način pretražuju i rezervišu knjige.

Sve knjige koje se nalaze u biblioteci su indeksirane tako da ih je lako pretražiti, a uskoro će građanima biti dostupan i forum za komentarisanje publikacija.

Pokretanje Biblioteke ljudskih prava omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, preko Instituta za održive zajednice (ISC).

Kuća ljudskih prava je mreža organizacija civilnog društva koje su se okupile da kroz međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti utiču na stanje u oblasti ljudskih prava i postoji od novembra 2011. godine, a organizacije osnivači su: Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku. Cilj Kuće je da se kroz saradnju domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva i institucija sveobuhvatnije i konzistentnije deluje u oblasti ljudskih prava i time doprinese demokratizaciji društva.

Izvor: Građanske inicijative, 18.3.2013.