Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PORESKI ASPEKT RASPODELE DIVIDENDE: • Sa primerima obračuna i knjiženja •
• Stručni komentar - SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA PRVI KVARTAL 2013. GODINE • Rok za dostavljanje do 20. aprila 2013. godine
• Stručni komentar - KADA SE ODREĐENI PRIHODI FIZIČKIH LICA OPOREZUJU POREZOM NA POKLON A KADA POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA POSLODAVCA DA ISPLATI SOLIDARNU POMOĆ ZAPOSLENOM KOJE JE KAO PRAVO UTVRĐENO OPŠTIM AKTOM, NEZAVISNO OD DRUGIH ISPLATA KOJE POSLODAVAC VRŠI POVODOM ISTOG SLUČAJA

Izvor: Paragraf Lex