Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA IZ RUSKE FEDERACIJE U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ODOBRENJU DRŽAVNOG IZVOZNOG KREDITA VLADI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KUVAJTSKOG FONDA ZA ARAPSKI EKONOMSKI RAZVOJ (PROJEKAT ŽELEZNIČKA STANICA BEOGRAD CENTAR – FAZA 1) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2012 i 25/2013)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2009, 91/2009, 35/2010, 91/2012, 109/2012, 116/2012, 122/2012 i 25/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DEFINISANJE NACIONALNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 25/2013)
 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006 i 25/2013)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI I NAČINU UTVRĐIVANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013 i 25/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O NACIONALNIM GRANSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA PREKO KOJIH SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 3/2012 i 25/2013)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • PRAVILNIK O SPORTSKIM GRANAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 25/2013)
 • STRATEGIJA RAZVOJA I PODRŠKE INDUSTRIJI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005 i 25/2013)
 • UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BAČKA PALANKA", BR. 8/2013 OD 8.3. I BR. 9/2013 OD 15.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 15.3.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex