Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE PREDLOŽENO BRŽE DONOŠENJE ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEPOKRETNOSTI


Bolja zakonska regulativa, promene u organizaciji inspekcijskih službi i bolja informisanost nadležnih i zainteresovanih su tri pravca borbe protiv sive ekonomije, zaključila međuresorna Radna grupa za sivu ekonomiju u PKS

Međuresorna Radna grupa za sivu ekonomiju, koja je krajem godine osnovana u okviru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, razmatrala je pojavne oblike sive ekonomije, na koje su ukazali privrednici.

Međuresorna Radna grupa za sivu ekonomiju pri Udruženju za trgovinu PKS je otvorenog tipa, formirana od privrednika, a proširena je i predstavnicima ministarstava, lokalne samouprave, Uprave carina, MUP-a Srbije, Gradskog sekretarijata za inspekcijske poslove, nevladinog sektora i drugih nadležnih i zainteresovanih subjekata. Formirana je sa namerom da se kontinuirano prate pojavni oblici sive ekonomije, pokreću incijative i predlažu konkretne mere za njeno suzbijanje.

Predsednik Radne grupe Miloš Jelić, ukazao je da su tri osnovna pravca u radu Radne grupe: izmene postojeće zakonske regulative, promene u organizaciji inspekcijskih službi i edukacija i informisanost svih relevantnih, nadležnih i zainteresovanih činilaca.

Damir Borić, predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, koja radi u okviru Udruženja ta trgovinu PKS, zatražio je od Radne grupe podršku za inicijativu koju je pokrenula ta Grupacija, da se ubrza procedura za donošenje Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti. Nepostojanje adekvatne zakonske regulative uzrok je neuređenosti tržišta nekretnina u Srbiji. I pre krize, smatraju članovi ove Grupacije, učešće sive ekonomije dosezalo je do 50 odsto ukupnog prometa, a preduzeća koja posluju legalno bila su posebno izložena nelojalnoj konkurenciji posrednika u prometu nepokretnosti koji rade nelegalno. Takođe, oko 70 odsto radne snage u ovoj oblasti je radilo neprijavljeno, a tokom krize ta se situacija samo pogoršala. Od početka krize, siva ekonomija u ovoj oblasti povećala je svoj udeo na tržištu na 80 odsto, rad legalnih posrednika je postao nemoguć, a kvalitet usluga je dodatno opao, ukazuje Borić. Da bi se napravio pomak u suzbijanju sive ekonomije u ovoj oblasti, predlozi članova Grupacije uvršteni su u plan rada Radne grupe, a dogovoreno je održavanje sastanka u Ministarstvu spoljne, unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na kome će se zatražiti ubrzanje postupka donošenja Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti. U formi nacrta, taj zakon je prošao javnu raspravu u Privrednoj komori Srbije, ali već duže vreme stoji u matičnom ministarstvu.

Dušan Vasiljević, predstavnik USAID, nevladine organizacije koja se priključila Radnoj grupi za sivu ekonomiju, najavio je sveobuhvatnu studiju o sivoj ekonomiji i projekat celovite reforme inspekcijskih službi sa izradom novog krovnog zakona koji će se odnositi na sve inspekcijske organe.

Zamenik predsednika Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Nenad Đorđević, ukazao je i na problem nedostatka kontrole i nadzora oglasnog prostora, posebno internet oglašavanja, što je po Zakonu o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005) u nadležnosti tržišne inspekcije. Grupacija je ponudila softversku platformu, koja je jeftina i u praksi proverena, za praćenje i nadzor internet oglašavanja, a može se efikasno konvertovati za potrebe tržišne inspekcije.

Sekretar Udruženja za trgovinu PKS mr Gordana Hašimbegović sublimirala je predloge dobijene od strane članova Radne grupe, medju kojima je i predlog da se formira uprava za inspekcijske poslove u cilju ujedinjavanja svih inspekcijskih službi (sada postoje 34 inspekcije u 14 nadležnih ministarstava), kao i da se zainteresovanim ministarstvima ponudi edukacija inspektora.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.2.2013