Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMENAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA - "Sl. glasnik RS", br. 13/2013
• Stručni komentar - PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - OSNIVANJE, USKLAĐIVANJE, KAPITAL I DRUGA PITANJA

Izvor: Paragraf Lex