Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KOMPANIJA PARAGRAF ODRŽALA BESPLATNO SAVETOVANJE NA TEMU NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I PLANIRANJA NABAVKI ZA 2019. GODINU: Beograd, 17.12.2018. godine


U Beogradu je 17. decembra 2018. godine, u organizaciji kompanije Paragraf Lex održano besplatno savetovanje na temu "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PLANIRANJE NABAVKI ZA 2019. GODINU", kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora i privrede.

U PRVOM DELU SAVETOVANJA koji je bio posvećen pripremama i planiraju nabavki za 2019. godinu, predavanje je održala Natalija Radošević, licencirani službenik za javne nabavke. Predavanje je obuhvatalo teme koje se odnose na:

• obaveznu sadržinu, izradu, usvajanje i objavljivanje plana

• istovrsnost i oblikovanje nabavki po partijama

• najčešće nedoumice u praksi i specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka (centralizovane nabavke, izuzete nabavke, okvirni sporazumi, višegodišnji ugovori)

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen osnovnim odredbama i pravilima postupaka javnih nabavki u Nacrtu zakona o javnim nabavkama, a predavanje koje je u ovom delu savetovanja održala Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", obuhvatalo je sledeće teme:

• novi pojam naručioca - vrste postupaka i pragovi do kojih se zakon ne primenjuje

• određivanje rokova - novine u vezi sa Evropskim pragovima

• dodatna pojašnjena i način izmene i dopune i konkursne dokumentacije - novi rokovi

• pojam društvenih i drugih posebnih usluga

• osnovi izuzeća od primene zakona

• novi oglasi o javnim nabavkama

• uvođenje elektronske komunikacije u postupku

U TREĆEM DELU SAVETOVANJA govorilo se o dodeli ugovora i zaštiti prava ponuđača u Nacrtu zakona o javnim nabavkama, a na ovu temu je predavao Branimir Blagojević, bivši član radne grupe za izradu novog ZJN. Poslednim predavanjem na savetovanju bile su obuhvaćene teme koje se odnose na:

• novine u uslovima za učešće u postupku i načinu dokazivanja

• novine u vezi sa kriterijumima za dodelu ugovora

• izvršenje ugovora i mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci

• rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava

• novine u sadržini zahteva za zaštitu i mogućnosti za naknadnu dopunu zahteva

• aktivna legitimacija za podnošenje zahteva

• novine u vezi sa postupanjem naručioca po podnetom zahtevu

• osporavanje zakonitosti dodele ugovora u vezi sa izuzecima od primene zakona

• suspenzivno dejstvo podnetog zahteva

• jedinstveni iznos takse kada se osporava konkursna dokumentacija

• novine u vezi sa poništenjem ugovora o javnoj nabavci.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Izvor: Redakcija, 17.12.2018.