Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


ZAHTEV ZA IZDAVANJE KOPIJE PLANA

ZAHTEV ZA IZDAVANJE PREPISA LISTA/IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI

ZAHTEV ZA OBNOVU - OBELEŽAVANJE GRANICA KATASTARSKE PARCELE
ZAHTEV ZA PROMENU NAMENE PLODNOG U NEPLODNO ZEMLJIŠTE

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE KATASTARSKE KLASE I KATASTARSKE KULTURE ZEMLJIŠTA
AKTUELNE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJE SU OBJAVLJENE U "SL. GLASNIKU RS" U NOVEMBRU I DECEMBRU 2013. GODINE

MOGUĆNOST DA POLICIJSKA SLUŽBENICA OSTVARI U 2013. GODINI PRAVO NA STAROSNU PENZIJU POD OPŠTIM USLOVIMA

NEPRIMENJIVOST ROKOVA PROPISANIH ZAKONOM O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA NA UGOVORE O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI I UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA

ZAVRŠNO ROČIŠTE KAO OBAVEZNA FAZA POSTUPKA I U SITUACIJI KADA JE NAD STEČAJNIM DUŽNIKOM ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti