Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA - "Sl. glasnik RS", br. 106/2013: • Naručioci imaju rok do 5. marta 2014. godine da donesu svoj interni akt kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca •

KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 108/2013

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti