Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

UTVRDITI VLASNIKE MEDIJA I NAČIN NJIHOVOG FINANSIRANJA


Važno je utvrditi ko su vlasnici u medija u Srbiji, da li postoji uticaj oglašivača na uređivačku politiku i pod kojim uslovima mediji mogu dobijati novac od organa vlasti, ocenjeno je danas da okruglom stolu o transparentnosti vlasništva u medijima.1660

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradović smatra da je, pored vlasništva u medijima, podjednako važno govoriti o načinu njihovog finansiranja. Postoji više listova koji izlaze na volšeban način, bez reklama, dovoljnog tiraža i ekonomske cene, ocenio je Obradović. "Nama će biti teži zadatak da učinimo transparentnim pitanje finansiranja medija, a ključnu ulogu u tom procesu ima država", naglasio je Obradović.

Članica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zlata Đorđević je naglasila da postoji nedovoljna transparentnost vlasničke strukture javnih glasila i drugih podataka koji bi bili značajni za otkrivanje neprimerenog uticaja u medijiima. Ona je dodala da nema transparetnih podataka o tome kolike prihode mediji ostvaruju od oglašivača i organa javnih vlasti. Treba rešiti i pitanje kada mediji treba da dobijaju subvencije od organa javnih vlasti, da li organi javne vlasti medijske usluge dobijaju na osnovu Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kojih kriterijuma nabavljaju medijske usluge i za koje se namene se distribuira novac iz budžeta medijima, rekla je Đorđević. Ona je istakla da je za jačanje uloge medijima u borbiprotiv korupcije neophodno jačati mehanizme regulacije I samoregulacije.

Predsednica Udruženja novinara Srbije (UNS) Ljiljana Smajlović ističe da je dobra vest da su zaposleni u Presu dobili zaostale plate, kao i da je dobra vest da se osniva novi dnevni list u kojem će posao dobiti oni koji su u Presu ostali bez posla. Moram da kažem da sumnjamo da će novi vlasnik izaći na videlo i da ćemo znati ko je to, rekla je Smajlović. 

Izvor: Fonet, nuns.rs