Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA


„Siguran sam da će primena izmena i dopuna Zakona o privrednim komorama doneti dobro svima, i postojećim komorama, ali najviše privrednicima, jer naš zadatak je da brinemo o njima i da se prilagodimo njihovim potrebama“, izjavio je danas na konferenciji posvećenoj reformi komorskog sistema u Srbiji državni sekretar Ministarstva finansija i privrede Aleksandar Ljubić.


„Promene su nužne, to zahteva privreda, jer svi mi, i Ministarstvo finansija i privrede i komore, postojimo zbog njih. Od promena ne treba bežati, već treba gledati kako se prilagoditi i pružiti više, kazao je Ljubić i dodao da se početak primene ovog propisa neće odlagati.


Ljubić je ukazao da će izmena ovog propisa omogućiti i osnivanje drugih komora. "Cilj je stvaranje konkurencije između komorskih organizacija, a privrednicima se otravara mogućnost izbora u pogledu osnivanja i članstva u komorama. Za privrednike će to značiti smanjenje troškova i povećanje kvaliteta usluga koje im komore pružaju", kazao je on.


Ljubić je izjavio da je siguran da uvođenjem dobrovoljnosti pristupanja komorama PKS neće izgubiti ni jednog člana ako oni preko komore ostvaruju svoje interese. Izmene Zakona o privrednim komorama, podsetio je Ljubić, donete su u maju 2009. godine i postojeće komore imale su više od tri godine da se pripreme za promene.

Izvor: Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije