Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

24

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

156.951.589.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 24

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

129.585.806.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

9.228.757.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

55.040.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

14.462.093.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

3.407.459.000

 

 

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

80.000.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

21.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

34.023.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

98.390.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

17.043.427.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.606.529.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

52.420.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

2.286.078.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

9.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

98.390.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

 

 

 

Razvoj nauke i tehnologije

16.253.738.000

 

 

 

140

 

 

Osnovno istraživanje

16.253.738.000

 

 

 

 

0001

 

Podrška realizaciji opšteg interesa u naučnoj istraživačkoj delatnosti

11.844.247.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

11.494.495.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za (su)finansiranje programa od opšteg interesa za Republiku Srbiju koji su utvrđeni članom 10. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za naknade za rad istraživača angažovanih na naučnoistraživačkim projektima Ministarstva i za plate istraživača zaposlenih u institutima, deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 30.000.000 dinara je namenjen za finansiranje Istraživačke stanice "Petnica"

 

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

144.752.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

205.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Podrška realizaciji interesa u inovacionoj delatnosti

50.002.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

50.002.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Podrška radu preduzeća i organizacija u oblasti nuklearne sigurnosti

150.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

150.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Podrška radu JUP "Istraživanje i razvoj"

110.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

110.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost

65.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

65.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Podrška radu Centra za promociju nauke

90.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

90.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Administracija i upravljanje

105.417.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

40.952.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.020.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

200.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.591.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

420.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

8.002.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.252.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

40.292.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

467.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

106.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

812.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

502.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

2.286.079.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.286.079.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7010

 

IPA 2013 - Podrška za učešće u Programima EU

1.404.001.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.404.001.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7015

 

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora

148.992.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

147.597.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.395.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

Uređenje i nadzor obrazovnog sistema

789.689.000

 

 

 

980

 

 

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

789.689.000

 

 

 

 

0001

 

Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenje razvoja obrazovanja na svim nivoima

275.105.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

71.044.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.898.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

311.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.147.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.703.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.694.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

4.410.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.338.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 722.000 dinara je namenjen za Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta

 

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

159.700.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 79.391.000 dinara je namenjen za Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta

 

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

7.021.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

390.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.651.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 255.000 dinara je namenjen za Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta

 

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

701.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije su namenjena za pokriće troškova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prema međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

363.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.018.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

716.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Stručno-pedagoški nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda

235.041.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

159.003.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

28.868.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

696.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.567.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.241.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

8.268.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

9.870.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.615.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.850.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.657.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

875.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

5.360.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

814.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

6.755.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.602.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda

39.254.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

23.682.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.300.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

104.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

382.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.241.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.231.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.470.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

538.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

574.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.438.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

130.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

799.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

121.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.006.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

238.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Administracija i upravljanje

157.969.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

84.575.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.356.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

370.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.366.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.703.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.398.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

5.250.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.083.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

20.299.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

11.377.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

464.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.851.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

432.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.593.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

852.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Podrška radu obrazovno-vaspitnih ustanova u cilju povećanja socijalne uključenosti dece i učenika

26.977.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

840.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

21.377.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

4.760.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Kontribucije Republike Srbije prema evropskim organizacijama i institucijama u oblasti obrazovanja

37.663.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

28.302.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

9.361.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Podrška obrazovnim manifestacijama od značaja za obrazovanje

5.500.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

5.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004

 

Unapređivanje jezičkih kompentencija u školama u Republici Srbiji

3.570.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

3.570.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4005

 

Realizacija međunarodnih istraživanja

5.610.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

5.610.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4006

 

Podrška radu OMK grupa

3.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1

 

 

 

 

OSNOVNO OBRAZOVANJE

66.026.889.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

56.301.853.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

122.457.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

8.961.475.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

607.097.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

34.003.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

Predškolsko vaspitanje

2.170.400.000

 

 

 

910

 

 

Predškolsko i osnovno obrazovanje

2.170.400.000

 

 

 

 

0001

 

Podrška realizaciji četvoročasovnog pripremnog predškolskog programa

2.170.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.170.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama

400.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

Osnovno obrazovanje

63.856.489.000

 

 

 

910

 

 

Predškolsko i osnovno obrazovanje

63.805.686.000

 

 

 

 

0001

 

Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja

60.936.591.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

32.700.044.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.883.627.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

636.401.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.239.231.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

880.833.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.183.760.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

131.100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

812.820.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

263.514.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

643.302.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

14.174.322.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

245.362.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

27.513.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

114.761.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Sprovođenje realizacija završnog ispita

20.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Dopunska škola u inostranstvu

123.250.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.400.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

117.850.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Takmičenje učenika osnovnih škola

8.500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

8.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Stručno usavršavanje zaposlenih u osnovnim školama

21.511.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

21.511.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Modernizacija infrastrukture osnovnih škola

1.979.754.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

16.997.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

917.700.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

993.344.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

45.357.000

 

 

 

 

 

513

Ostale nekretnine i oprema

2.860.000

 

 

 

 

 

522

Zalihe proizvodnje

1.748.000

 

 

 

 

 

523

Zalihe robe za dalju prodaju

1.748.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Nabavka besplatnih udžbenika

689.350.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

689.350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

26.730.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

21.978.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

4.752.000

 

 

 

960

 

 

Pomoćne usluge obrazovanju

50.803.000

 

 

 

 

0007

 

Podrška realizaciji procesa nastave u osnovnim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

50.803.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

542.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

49.900.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

361.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2

 

 

 

 

SREDNJE OBRAZOVANJE

30.806.817.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

24.500.627.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

621.971.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

5.498.618.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

185.595.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

Srednje obrazovanje

30.806.817.000

 

 

 

920

 

 

Srednje obrazovanje

30.726.450.000

 

 

 

 

0001

 

Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja

29.131.148.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

15.579.496.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.827.158.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

288.610.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

614.433.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

371.438.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.349.760.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

172.100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

336.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.841.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

643.302.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.800.850.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

80.032.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

27.513.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

38.614.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Sprovođenje upisa učenika u srednje škole - prijemni ispit

3.020.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

3.020.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Podrška radu škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju

425.226.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

230.128.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

41.193.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

5.000.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

4.845.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

16.070.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.178.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

13.031.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

4.641.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

3.050.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

9.990.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

80.000.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

6.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Takmičenje učenika srednjih škola

12.750.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

12.750.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Rad sa talentovanim i darovitim učenicima

13.438.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

13.438.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Modernizacija infrastrukture srednjih škola

1.120.228.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

4.200.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

496.740.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

569.075.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

43.857.000

 

 

 

 

 

513

Ostale nekretnine i oprema

2.860.000

 

 

 

 

 

522

Zalihe proizvodnje

1.748.000

 

 

 

 

 

523

Zalihe robe za dalju prodaju

1.748.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Stručno usavršavanje zaposlenih u srednjim školama

20.640.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

20.640.000

 

 

 

960

 

 

Pomoćne usluge obrazovanju

80.367.000

 

 

 

 

0008

 

Podrška realizaciji procesa nastave u srednjim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

80.367.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

447.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

79.473.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

447.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3

 

 

 

 

UČENIČKI STANDARD

4.085.248.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.562.878.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

368.464.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

153.899.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

Podrška u obrazovanju učenika i studenata

4.085.248.000

 

 

 

960

 

 

Pomoćne usluge obrazovanju

4.085.248.000

 

 

 

 

0001

 

Sistem ustanova učeničkog standarda

2.989.338.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

673.194.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

108.376.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

3.877.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

23.216.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

26.705.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

31.988.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

6.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

14.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

11.505.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

16.002.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

187.676.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.883.733.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.065.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda

406.910.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

84.538.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

212.329.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

86.131.000

 

 

 

 

 

522

Zalihe proizvodnje

3.280.000

 

 

 

 

 

523

Zalihe robe za dalju prodaju

20.632.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Individualna pomoć učenicima

689.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

11.000.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

659.000.000

 

 

 

 

 

621

Nabavka domaće finansijske imovine

19.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4

 

 

 

 

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE

30.909.194.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.4

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

23.986.466.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

6.922.721.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

Visoko obrazovanje

30.909.194.000

 

 

 

940

 

 

Visoko obrazovanje

30.909.194.000

 

 

 

 

0001

 

Podrška radu visokoškolskih ustanova

30.128.178.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.134.018.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.034.103.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

15.766.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

202.856.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

381.309.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.867.823.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

810.492.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

489.752.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

632.946.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

394.502.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

4.857.020.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

236.806.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

6.300.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

54.946.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

9.538.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Međunarodna saradnja, razmena studenata i lektora

51.495.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

51.495.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Modernizacija infrastrukture ustanova visokog obrazovanja

519.384.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

461.984.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

7.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Projekat "CEEPUS"

5.057.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

5.057.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Projekat "Svet u Srbiji"

160.480.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

160.480.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Projekat "Srbija za Srbe iz regiona"

44.600.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

44.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5

 

 

 

 

STUDENTSKI STANDARD

7.852.759.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.5

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

6.422.253.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.173.709.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

2.000.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

174.790.000

 

 

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

80.000.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

Podrška u obrazovanju učenika i studenata

7.852.759.000

 

 

 

960

 

 

Pomoćne usluge obrazovanju

7.852.759.000

 

 

 

 

0004

 

Sistem ustanova studentskog standarda

5.014.529.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.058.178.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

167.939.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

21.117.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

32.945.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

29.338.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

135.300.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

6.660.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

49.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

18.464.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

108.002.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

241.503.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

3.136.430.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

7.152.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Modernizacija infrastrukture ustanova studentskog standarda

898.259.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

322.241.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

349.233.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

186.663.000

 

 

 

 

 

522

Zalihe proizvodnje

20.061.000

 

 

 

 

 

523

Zalihe robe za dalju prodaju

20.061.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Individualna pomoć studentima

1.768.671.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

39.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.500.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

762.250.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

5.500.000

 

 

 

 

 

621

Nabavka domaće finansijske imovine

959.421.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Unapređenje studentskog stvaralaštva

171.300.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

133.300.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

38.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.6

 

 

 

 

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

139.866.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.6

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

123.811.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

13.435.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.620.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

Uređenje i nadzor obrazovnog sistema

139.866.000

 

 

 

980

 

 

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

139.866.000

 

 

 

 

0005

 

Razvoj programa i udžbenika

121.516.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

69.712.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

12.475.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

700.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.300.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

9.600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

920.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

18.189.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

400.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.300.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

620.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

6.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.700.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

12.350.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

400.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

10.050.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

600.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.7

 

 

 

 

ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

87.389.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 24.7

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

81.389.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

6.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

Uređenje i nadzor obrazovnog sistema

87.389.000

 

 

 

980

 

 

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

87.389.000

 

 

 

 

0008

 

Osiguranje kvaliteta u sistemu obrazovanja

74.074.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

28.658.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.079.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

201.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

121.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.570.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

4.711.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.370.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

17.197.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

3.140.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

857.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

6.208.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

390.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

270.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

401.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.400.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009

 

Pružanje stručne podrške ustanovama u domenima vrednovanja i samovrednovanja

10.215.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

9.065.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

650.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

Istraživanje i vrednovanje u obrazovanju

550.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

50.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

350.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4007

 

IPA 2011 - Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju

2.550.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

50.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.150.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

350.000

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex