Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

 

23.1

 

 

 

 

FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI

800.000.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.1

 

 

 

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

800.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0103

 

 

 

Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

800.000.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

800.000.000

 

 

 

 

0005

 

Kreditna podrška u poljoprivredi

800.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

800.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2

 

 

 

 

UPRAVA ZA VETERINU

2.904.124.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.733.523.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

170.601.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0105

 

 

 

Veterina i bezbednost hrane životinjskog porekla

2.904.124.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

2.904.124.000

 

 

 

 

0001

 

Zaštita zdravlja životinja

2.028.777.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

2.028.777.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Bezbednost hrane životinjskog porekla

70.836.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

70.836.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Upravljanje i nadzor u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla

537.994.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

308.064.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

55.143.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

900.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

18.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.023.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

24.270.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

11.373.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

58.618.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

8.900.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

8.600.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

27.400.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

3.700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

8.000.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.001.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

IPA 2013 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

266.517.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

62.115.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

201.917.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.485.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3

 

 

 

 

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

807.148.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

807.148.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0104

 

 

 

Uređenje i upravljanje u fitosanitarnoj oblasti i oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla

807.148.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

807.148.000

 

 

 

 

0001

 

Inspekcijski nadzor u fitosanitarnoj oblasti i oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla

382.470.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

382.470.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Unapređenje fitosanitarnog sistema i sistema bezbednosti hrane biljnog porekla

173.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

50.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

116.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Stručna i administrativna podrška upravljanju u fitosanitarnoj oblasti

250.328.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

124.916.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

22.360.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.200.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

5.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.651.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

19.100.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

14.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

10.100.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

9.900.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

19.600.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

2.500.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

5.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

5.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Edukacija javnosti o sredstvima za zaštitu bilja

1.350.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4

 

 

 

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

516.779.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.4

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

66.779.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

450.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401

 

 

 

Integralno upravljanje vodama

516.779.000

 

 

 

630

 

 

Vodosnabdevanje

516.779.000

 

 

 

 

0001

 

Upravljanje i nadzor u oblasti vodoprivrede

66.779.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

38.100.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.820.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

98.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

178.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

166.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.639.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.511.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.580.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

194.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

5.063.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

243.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

100.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

8.086.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

450.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

450.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

3.120.134.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.5

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.320.134.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

800.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401

 

 

 

Integralno upravljanje vodama

3.120.134.000

 

 

 

630

 

 

Vodosnabdevanje

3.120.134.000

 

 

 

 

0002

 

Uređenje i korišćenje voda

188.200.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

12.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

176.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Zaštita voda od zagađivanja

70.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

16.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

54.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

2.033.805.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

70.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

1.963.805.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda

157.329.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

126.829.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

27.500.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5002

 

Brana sa akumulacijom "STUBO-ROVNI" Valjevo

450.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

446.000.000

 

 

 

 

 

541

Zemljište

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5003

 

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

200.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

195.812.000

 

 

 

 

 

541

Zemljište

4.188.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5004

 

Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac-Svilajnac

16.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

16.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5005

 

Izgradnja vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac - Svilajnac

4.800.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

4.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6

 

 

 

 

UPRAVA ZA ŠUME

240.136.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.6

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

240.136.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0106

 

 

 

Razvoj šumarstva i lovstva

240.136.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

240.136.000

 

 

 

 

0001

 

Upravljanje i nadzor u šumarstvu i lovstvu

233.624.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

47.468.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.497.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

300.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.200.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

157.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.300.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.664.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

136.823.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

8.220.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

10.018.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

765.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

860.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

6.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7013

 

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji"

6.512.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

6.512.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.7

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE

490.000.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.7

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

490.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0106

 

 

 

Razvoj šumarstva i lovstva

490.000.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

490.000.000

 

 

 

 

0002

 

Održivi razvoj i unapređenje šumarstva

490.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

490.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.8

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

110.870.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.8

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

110.870.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0106

 

 

 

Razvoj šumarstva i lovstva

110.870.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

110.870.000

 

 

 

 

0003

 

Održivi razvoj i unapređenje lovstva

110.870.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

110.867.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9

 

 

 

 

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

417.087.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.9

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

417.087.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0107

 

 

 

Bezbednost hrane i laboratorijska dijagnostika

417.087.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

417.087.000

 

 

 

 

0001

 

Administracija i upravljanje

65.656.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.902.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.384.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

60.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

150.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

924.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

78.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.893.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

540.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

4.276.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

204.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

4.753.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

4.010.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

450.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

20.032.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Uspostavljanje i opremanje laboratorija za ispitivanje zdravlja bilja na prisustvo karantinski štetnih organizama, opremanje laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka i bezbednost hrane

35.293.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

32.550.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.743.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

Laboratorija za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka

316.138.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

313.138.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

23.486.645.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.10

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

23.326.645.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

160.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0103

 

 

 

Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

23.486.645.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

23.486.645.000

 

 

 

 

0001

 

Direktni podsticaji u poljoprivredi

21.470.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

21.470.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim propisom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Mere ruralnog razvoja

1.300.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

1.300.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim propisom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera podsticaja

256.645.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

65.762.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

11.771.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

4.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

42.546.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.300.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

48.734.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

26.330.000

 

 

 

 

 

444

Prateći troškovi zaduživanja

300.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

500.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

30.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

10.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

10.601.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Podrška privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji

400.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

400.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim propisom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

IPA 2012 - Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju

60.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

60.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11

 

 

 

 

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

1.533.673.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.11

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.533.673.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0102

 

 

 

Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem

1.533.673.000

 

 

 

420

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

1.533.673.000

 

 

 

 

0001

 

Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

979.536.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

284.536.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

695.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

255.000.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

250.000.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem

117.137.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.600.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.150.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

300.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.600.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

178.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

9.060.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

25.246.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

600.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

5.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

5.450.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

1.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

600.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

33.153.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.500.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje

182.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

182.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12

 

 

 

 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

205.006.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 23.12

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

205.006.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402

 

 

 

Zaštita životne sredine

205.006.000

 

 

 

560

 

 

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

205.006.000

 

 

 

 

0009

 

Monitoring kvaliteta vazduha

31.834.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.870.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.589.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

230.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

535.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.069.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.621.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

758.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

775.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.730.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

11.641.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

150.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

866.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

Monitoring kvaliteta vode, sedimenata i zemljišta

34.202.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.749.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.461.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.030.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

225.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

864.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.924.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.112.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

858.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.300.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

5.264.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

99.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.216.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0011

 

Operativni rad i razvoj Nacionalne laboratorije

84.112.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.994.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.758.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

230.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.615.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

63.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.480.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.600.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.508.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.400.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

3.700.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

11.800.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

11.464.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

21.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Vođenje informacionog sistema za zaštitu životne sredine i zajednički poslovi

54.858.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

27.650.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.950.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

300.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

2.068.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

62.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.650.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.210.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

11.233.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

200.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.300.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.550.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

69.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.515.000

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex