Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

 

16.8

 

 

 

 

USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

71.788.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 16.8

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

71.788.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0902

 

 

 

Socijalna zaštita 

71.788.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

71.788.000

 

 

 

 

0002

 

Registar obaveznog socijalnog osiguranja

71.788.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

26.784.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.809.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

790.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

985.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

980.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

34.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

33.626.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

598.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

390.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

30.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.700.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

62.000

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

7.060.371.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 17

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

7.060.371.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

2.181.165.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 17.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.181.165.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301

 

 

 

Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova

2.181.165.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

2.181.165.000

 

 

 

 

0001

 

Bilateralni, multilateralni i konzularni poslovi

1.394.922.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

740.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

240.000.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

2.220.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

30.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.852.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

90.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

76.350.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

72.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

15.500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

42.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

2.000.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

40.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

30.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Članstvo u međunarodnim organizacijama

378.750.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

150.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

378.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7017

 

Podrška organizaciji predsedavanja OEBS-om

407.493.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

29.470.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

16.189.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

360.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.834.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

 

 

 

 

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

4.729.206.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 17.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.729.206.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0302

 

 

 

Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu

4.729.206.000

 

 

 

113

 

 

Spoljni poslovi

4.729.206.000

 

 

 

 

0001

 

Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularne mreže

3.892.956.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

272.900.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

36.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

2.533.270.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

381.600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

63.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

442.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

10.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

35.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

57.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

50.986.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

10.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Zakup i održavanje objekata DKP-a

730.250.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

675.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

55.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Obnova voznog parka za potrebe DKP-a

28.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

18.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7017

 

Podrška organizaciji predsedavanja OEBS-om

78.000.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

45.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

10.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

14.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2

 

 

 

 

UPRAVA ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

150.000.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 17.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902

 

 

 

Saradnja sa dijasporom i Srbima u regionu

150.000.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

150.000.000

 

 

 

 

0001

 

Zaštita prava interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu

65.018.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

27.071.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.199.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

300.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

670.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.700.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

120.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

8.550.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.350.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.465.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

300.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

400.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.320.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

72.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu

84.982.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

700.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.676.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.400.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

650.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

76.356.000

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO ODBRANE

56.029.250.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 18

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

53.129.121.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

476.132.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

29.304.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

1.220.000.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.174.693.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO ODBRANE

55.129.250.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 18.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

52.829.121.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

476.132.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

29.304.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

620.000.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.174.693.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1701

 

 

 

Upravljanje i centralna podrška

17.193.333.000

 

 

 

210

 

 

Vojna odbrana

17.193.333.000

 

 

 

 

0001

 

Politika odbrane

110.219.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

40.751.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

55.759.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.784.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

444.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.771.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.234.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.354.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

42.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Upravljanje ljudskim resursima 

717.880.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

96.786.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

68.907.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

9.200.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

137.417.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

25.520.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

21.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

17.095.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

137.997.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

198.958.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Upravljanje materijalnim resursima 

1.733.665.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.710.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

217.012.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

29.800.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

62.432.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

114.400.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

229.462.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.070.719.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.010.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

3.120.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Finansijsko upravljanje i kontrola 

13.888.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

160.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

288.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.880.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

2.300.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

9.100.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Odnosi sa javnošću 

118.660.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

4.060.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

37.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

8.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

14.800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

52.000.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Inspekcijski poslovi 

9.354.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

7.415.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

337.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

332.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

970.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Vojno zdravstvo

2.678.905.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

330.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.405.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

526.500.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

12.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

408.950.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

64.600.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

312.850.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.018.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0008

 

Vojno obrazovanje 

1.710.838.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

199.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.109.480.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

30.519.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

214.945.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

13.465.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

91.350.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

250.080.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

300.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009

 

Opremanje Ministarstva odbrane 

330.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

330.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

Infrastruktura 

869.596.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

749.596.000

 

 

 

 

 

541

Zemljište

120.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0011

 

Administracija i upravljanje 

8.597.328.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.742.525.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.213.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

861.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

840.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

81.571.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

45.068.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

61.772.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

107.720.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

23.391.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

403.871.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

468.252.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za naknadu dela troškova za stanovanje korisnika vojnih penzija, prema posebnoj uredbi Vlade

 

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

443.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

2.956.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

580.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

4.919.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

Izgradnja hangara na aerodromu Batajnica

200.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

200.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5002

 

Gasifikacija kompleksa u TRZ "Čačak"

103.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

103.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1702

 

 

 

Operacije i funkcionisanje Vojske Srbije

37.935.917.000

 

 

 

210

 

 

Vojna odbrana

37.925.817.000

 

 

 

 

0001

 

Funkcionisanje Generalštaba Vojske Srbije

4.007.452.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.506.735.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

181.972.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

58.365.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

11.765.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.080.726.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.126.126.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

763.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

8.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

30.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Funkcionisanje Kopnene vojske

1.871.924.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.900.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

520.420.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

212.100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

33.500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

537.070.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

229.721.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

334.713.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Funkcionisanje Vazduhoplovstva i PVO

1.090.367.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

786.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

258.650.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

35.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

6.596.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.530.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

652.485.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

133.100.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

950.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

270.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Funkcionisanje Komande za obuku

572.732.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

440.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

200.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

36.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

68.200.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.533.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

120.209.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

144.850.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Multinacionalne operacije 

825.998.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

681.558.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

7.346.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.532.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

26.221.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.430.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

8.170.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

92.741.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Opremanje Vojske Srbije 

3.765.868.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.765.868.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Administracija i upravljanje 

25.467.676.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.391.442.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.903.200.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

117.060.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.644.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

123.900.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

217.132.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

70.942.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Popuna ratnih materijalnih rezervi

300.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

60.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

240.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5004

 

Modernizacija aviona G-4 u G-4MD

23.800.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

23.800.000

 

 

 

220

 

 

Civilna odbrana

10.100.000

 

 

 

 

0008

 

Vanredne situacije

10.100.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

900.000.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 18.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

300.000.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

600.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1701

 

 

 

Upravljanje i centralna podrška

900.000.000

 

 

 

250

 

 

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

900.000.000

 

 

 

 

0012

 

Izgradnja i održavanje stambenog prostora

153.091.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

153.091.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Stambeno kreditiranje

300.000.000

 

 

 

 

 

621

Nabavka domaće finansijske imovine

300.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za sufinansiranje stambenih kredita profesionalnim vojnim licima, prema posebnom programu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5003

 

Nastavak izgradnje stambenih objekata na lokaciji II MZ Bežanijska Kosa u Beogradu

446.909.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

446.909.000

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

6.236.148.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 19

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

6.236.148.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

6.151.005.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 19.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

6.151.005.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0607

 

 

 

Sistem državne uprave

6.063.590.000

 

 

 

111

 

 

Izvršni i zakonodavni organi

5.640.871.000

 

 

 

 

0001

 

Inspekcijski nadzor upravne inspekcije

49.702.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

29.518.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.283.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

200.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.001.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.600.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

400.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

2.500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

5.500.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Organizaciono i funkcionalno restrukturiranje javne uprave

5.506.940.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.505.980.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

960.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Razvoj usklađenog javno - službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama

2.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Razvoj sistema upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi

17.556.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.106.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.450.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

8.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Upravljanje reformom javne uprave

10.281.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.872.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.409.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Normativno uređenje i praćenje stanja o primeni propisa iz delokruga sistema državne uprave

13.194.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.513.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.881.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Upravljanje i razvoj sistema matičnih knjiga

34.698.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.597.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.001.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

700.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

22.400.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za održavanje i proširenje funkcionalnosti centralnog Sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga

 

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0008

 

Reforma inspekcijskog nadzora

6.500.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

900.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.600.000

 

 

 

411

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

422.719.000

 

 

 

 

0009

 

Administracija i upravljanje

422.719.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

27.887.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.992.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

840.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

5.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

260.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.400.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

50.454.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.340.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

4.156.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

9.900.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

270.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje aktivnosti JP "Službeni glasnik"

 

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

22.500.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

6.790.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0608

 

 

 

Sistem lokalne samouprave

40.759.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

40.759.000

 

 

 

 

0002

 

Normativno uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave

39.319.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.061.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.158.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

25.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Jačanje kapaciteta lokalne samouprave

1.440.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

540.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0609

 

 

 

E-Uprava

35.523.000

 

 

 

111

 

 

Izvršni i zakonodavni organi

35.523.000

 

 

 

 

0001

 

Razvoj e-evidencija i registri

35.523.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.282.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.125.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

28.116.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

11.133.000

 

 

 

111

 

 

Izvršni i zakonodavni organi

11.133.000

 

 

 

 

0001

 

Unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina

11.133.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.967.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.246.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.920.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

 

 

 

 

DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU

72.712.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 19.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

72.712.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0609

 

 

 

E-Uprava

72.712.000

 

 

 

140

 

 

Osnovno istraživanje

72.712.000

 

 

 

 

0002

 

Razvoj infrastrukture e-uprave i elektronskih usluga

51.711.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.322.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.101.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

90.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

356.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

600.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

930.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.350.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.009.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

19.298.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

60.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

643.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

950.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Priprema i implementacija infrastrukture eUprave

1.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije - E - inspektor

21.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

21.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE

1.800.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 19.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

1.800.000

 

 

 

160

 

 

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

1.800.000

 

 

 

 

0002

 

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na samoupravu

1.800.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE

10.631.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 19.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

10.631.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0608

 

 

 

Sistem lokalne samouprave

10.631.000

 

 

 

180

 

 

Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

10.631.000

 

 

 

 

0004

 

Podrška razvoju lokalne samouprave

10.631.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

10.631.000

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

19.665.777.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 20

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

18.250.405.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

175.078.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

1.168.968.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

8.069.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

63.257.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

19.170.392.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 20.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

17.938.167.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

1.168.968.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

63.257.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0702

 

 

 

Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju

820.790.000

 

 

 

411

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

820.790.000

 

 

 

 

5002

 

M 1.11 Kragujevac-Batočina

820.790.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

303.239.000

 

 

 

 

 

551

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

517.551.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1502

 

 

 

Uređenje i nadzor u oblasti privrede

1.143.333.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

1.132.172.000

 

 

 

 

0002

 

Upravljanje procesom privatizacije

21.262.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

15.075.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.718.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

900.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

175.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.994.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Stručna i administrativna podrška u oblasti privatizacije

400.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

400.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Agenciju za privatizaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Uređenje i nadzor nad poslovanjem javnih preduzeća

13.697.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.550.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.957.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

750.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

40.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Upravni i nadzorni poslovi u oblasti privrednih registara i sertifikacija tradicionalnih zanata

11.543.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.614.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.558.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

350.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

620.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Administracija i upravljanje

185.670.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

36.100.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.233.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.400.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.750.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

40.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

13.318.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.656.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

66.683.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

6.590.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

12.700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

3.800.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

17.000.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

11.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Kreditna podrška privredi

500.000.000

 

 

 

 

 

621

Nabavka domaće finansijske imovine

500.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za kreditnu podršku privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

474

 

 

Višenamenski razvojni projekti

11.161.000

 

 

 

 

0006

 

Strateške analize privrede

11.161.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.291.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

450.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

220.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

500.000

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex