Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

 

8.5

 

 

 

 

VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

1.027.597.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 8.5

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.027.597.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1603

 

 

 

Rad tužilaštva

1.027.597.000

 

 

 

330

 

 

Sudovi

1.027.597.000

 

 

 

 

0010

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih tužilaštava

768.217.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

410.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

73.390.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

2.500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

13.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.200.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

31.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

215.288.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

16.039.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0011

 

Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava

259.380.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

220.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

39.380.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6

 

 

 

 

OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

1.910.544.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 8.6

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.910.544.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1604

 

 

 

Rad tužilaštva

1.910.544.000

 

 

 

330

 

 

Sudovi

1.910.544.000

 

 

 

 

0013

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih tužilaštava

1.316.349.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

780.678.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

139.741.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

5.500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

25.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.500.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

69.428.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

246.216.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

6.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

37.086.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0014

 

Administrativna podrška radu Osnovnih javnih tužilaštava

594.195.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

503.982.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

90.213.000

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

669.898.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 9

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

669.898.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

274.786.000

 

 

 

330

 

 

Sudovi

274.786.000

 

 

 

 

0004

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred domaćim sudovima

22.500.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

14.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

600.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.800.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred međunarodnim sudovima

27.700.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

27.700.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Administracija i upravljanje i rad pisarnice

224.586.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

180.521.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

32.313.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

400.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

7.300.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

640.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

312.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

200.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

395.112.000

 

 

 

330

 

 

Sudovi

395.112.000

 

 

 

 

0039

 

Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima

395.112.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

39.866.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

352.246.000

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

ZAŠTITNIK GRAĐANA

171.417.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 10

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

171.415.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

171.417.000

 

 

 

133

 

 

Ostale opšte usluge

171.417.000

 

 

 

 

0009

 

Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave

168.417.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

111.589.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

19.975.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.500.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

350.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

5.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.201.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

8.201.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

900.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

5.700.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

900.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (NPM)

3.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

168.224.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 11

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

168.224.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

168.224.000

 

 

 

160

 

 

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

168.224.000

 

 

 

 

0011

 

Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

168.224.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

115.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

20.595.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

300.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

700.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

4.050.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

9.654.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

405.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

5.200.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

120.000

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

72.904.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 12

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

72.633.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

1.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

270.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

72.904.000

 

 

 

160

 

 

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

72.904.000

 

 

 

 

0012

 

Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije

72.634.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

39.810.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.900.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

100.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

183.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

4.350.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.850.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.781.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

6.950.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

600.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

450.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.900.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

150.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

400.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.350.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Simulacija suđenja MOOT COURT

270.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

270.000

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

577.613.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 13

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

577.598.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

5.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

5.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2304

 

 

 

Revizija javnih sredstava

577.613.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

577.613.000

 

 

 

 

0001

 

Sprovođenje postupaka revizije

577.613.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

438.765.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

78.541.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

16.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

360.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

9.950.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

10.003.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.503.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

300.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

3.600.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

9.703.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

120.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

110.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.153.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.003.000

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

FISKALNI SAVET

30.583.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 14

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

30.583.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost

30.583.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

30.583.000

 

 

 

 

0001

 

Stručna analiza fiskalne politike

30.583.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

15.700.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.100.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

650.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

850.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

600.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

8.800.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

30.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

600.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

63.777.145.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 15

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

63.474.233.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

126.725.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

70.000.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

96.187.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

63.219.614.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 15.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

62.916.702.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

126.725.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

70.000.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

96.187.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1401

 

 

 

Bezbedno društvo

27.867.924.000

 

 

 

310

 

 

Policijske usluge

27.867.924.000

 

 

 

 

0001

 

Materijalno tehnički kapaciteti

2.300.366.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.851.366.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

286.760.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

162.240.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Administracija i upravljanje

24.747.713.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

16.323.735.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.980.630.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

111.127.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

409.531.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

749.578.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

96.210.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

774.143.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

893.219.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

197.959.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

57.254.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

488.543.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

80.753.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

12.285.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

539.446.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

33.300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

IPA 2012 - Reforma policije i upravljanje migracijama

15.840.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

15.840.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Jadranski program prekogranične saradnje - HOLISTIK

37.301.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.891.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.975.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.670.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

6.120.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.437.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

370.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

14.838.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Prekogranična saradnja Rumunija-Srbija 2013 - "Poboljšanje sposobnosti Rumunije i Srbije pri reagovanju u vanrednim situacijama"

37.857.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

31.086.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

375.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

6.396.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004

 

Prekogranična saradnja Rumunija-Srbija 2013 - "Jačanje zajedničkog upravljanja u vanrednim situacijama u pograničnoj oblasti Rumunija - Republika Srbija"

71.117.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.040.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

705.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

69.372.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4005

 

Prekogranična saradnja Rumunija-Srbija 2013 - "Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama u Karansebeš - Južno Banatskom okrugu"

72.535.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.112.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

719.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

69.704.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4006

 

Prekogranična saradnja Bugarska-Srbija 2009 - "ForensicBulSer2011 - Jačanje forenzičkih kapaciteta u domenu organizovane prekogranične prevencije kriminala"

300.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

188.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

48.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

64.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

30.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5002

 

Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta

20.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5003

 

Video nadzor u saobraćaju - Faza I

388.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

48.240.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

339.760.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7007

 

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

117.688.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.132.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

116.555.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7011

 

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina
"Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji"

6.336.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

6.336.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7014

 

Program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija "UXO" - "Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama"

22.871.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

22.871.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1402

 

 

 

Bezbedan grad

34.941.800.000

 

 

 

310

 

 

Policijske usluge

34.941.800.000

 

 

 

 

0001

 

Organizovanje rada Policijskih uprava

34.941.800.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

23.570.340.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.698.888.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

96.781.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

590.469.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.038.112.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

203.790.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.269.945.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

302.202.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

261.902.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

47.953.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

297.878.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.552.745.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

10.795.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1403

 

 

 

Visoko obrazovanje u oblasti bezbednosti

409.890.000

 

 

 

310

 

 

Policijske usluge

409.890.000

 

 

 

 

0001

 

Materijalno tehnički kapaciteti

75.825.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

2.500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.750.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

2.800.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

500.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

31.050.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

880.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.670.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

3.475.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.300.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

450.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

14.075.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.450.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

2.325.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Administracija i upravljanje

334.065.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

218.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

44.865.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

59.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

12.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

557.531.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 15.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

557.531.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1401

 

 

 

Bezbedno društvo

557.531.000

 

 

 

310

 

 

Policijske usluge

557.531.000

 

 

 

 

0003

 

Upravljanje u vanrednim situacijama

307.531.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

32.800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

194.731.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

30.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

50.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5004

 

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

250.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

250.000.000

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex